Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Evaluerer nærpolitireformen

FØLGEFORSKER: Roald Lysø og Niels Arvid Sletterød skaffer kunnskap som grunnlag for Difis evaluering av nærpolitireformen.
Trøndelag Forskning og Utvikling skaffer kunnskap om politiets forebyggende rolle som et ledd i Difis evalueringen av nærpolitireformen med utgangspunkt i Trøndelag politidistrikt.

 

Trøndelag Forsking og Utvikling ser på de nye politikontaktenes arbeid og måter å samhandle med kommunene.

– Tematisk ser vi på forebygging og samarbeid politi−kommune. Det geografiske arbeidsfeltet er Trøndelag politidistrikt, sier prosjektleder Niels Arvid Sletterød, Trøndelag Forskning og Utvikling. Vårt engasjement går over en treårsperiode fra 2017 til 2019.

Trøndelag Forsking og Utvikling er et av fem forskningsmiljø som bidrar med kunnskap inn i Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) sin evaluering av nærpolitireformen.  De andre forskningsmiljøene er UNI Research Rokkansenteret, Høgskolen i Innlandet, Politihøgskolen, AFI/OsloMet. Nylig var forskningsmiljøer samlet for å dele erfaringer og formidle status.

Fokus på forebygging

Nærpolitireformen skal styrke arbeidet med å forebygge kriminalitet. Politikontakten har en nøkkelrolle i dette arbeidet. Politikontakten skal jobbe forebyggende og være tilstede i uniform i den enkelte kommune. Det er etablert politiråd og en arbeidsmodell for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT). Mange kommuner har ansatt egne koordinatorer.  Politikontakten vil være fast kontaktpunkt og drivkraft i det lokale samarbeidet mellom politi og lokale samarbeidspartnere.

Etablere faktagrunnlaget

– Så langt har vi gjort innledende dokumentstudier og hatt møter og intervju med ledelsen og sentrale nøkkelpersoner i det kriminalforebyggende arbeidet, sier Roald Lysø. Vi gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse til politikontaktene og koordinatorene for forebyggende arbeide i kommune. Tidspunkt for dette er delvis bestemt av at de nye politikontaktene måtte være ansatt først.

Veien videre

Videre i 2018 vil det bli gjennomført en undersøkelse blant alle ordførere og rådmenn i Trøndelag.  For resten av prosjektperioden fram til sommeren 2019 vil prosjektaktiviteten omfatte intervju og arbeidsseminar med aktuelle grupper som omfattes av reformen.  Spørreundersøkelsene fra 2018 blir gjentatt i 2019.

Nærpolitireformen

Nærpolitireformen har som hovedmål å effektivisere politistyrken i Norge, fremheve arbeidet med kultur og ledelse, og å stille krav til responstid. Reformen ble ikraftsatt 1. januar 2016.

Tiltakene kan deles i fire hovedområder:

  • Politiet skal organiseres på en ny måte
  • Ledelse og styring i politiet skal styrkes
  • Politiet skal utvikle nye og bedre måter å jobbe på
  • Politiets arbeid skal støttes av nye og bedre teknologiske arbeidsverktøy
Les mer

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.