Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Færre arbeidsplasser i Indre Fosen

Roald Sand Gunnar Nossum
STAGNASJON: Rissa kommune og Leksvik kommune kan miste mellom 272 og 641 arbeidsplasser fram mot 2020, viser forsker Roald Sands, Trøndelag Forsking og Utvikling, sine analyser.
Rissa og Leksvik kommuner kan miste flere hundre arbeidsplasser fram mot 2020 viser analyser utført av Trøndelag Forskning og Utvikling.
– Mye avhenger av at skipsverftet Fosen Yard har oppdrag, sier forsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling. Men det er en tendens at utviklingen i lokale arbeidsplasser har stagnert.

 

Som forarbeid til Rissa og Leksvik kommuners søknad om statlige omstillingsmidler er det gjennomført en analyse av nærings- og befolkningsutviklingen i Indre Fosen.

Analysen viser at:

  • Indre Fosen er en egen arbeidsmarkedsregion med svak utvikling.
  • Regionen kan miste mellom 272 og 641 arbeidsplasser fram mot 2020. Dette utgjør mellom 6,7 prosent og 13,5 prosent av arbeidsplassene i Indre Fosen.

Dette er omstillingsbehovet i enkeltbedrifter og kommunen(e) om man skal opprettholde samme antall arbeidsplasser framover som i 2015.

Avhengig av lokale arbeidsplasser

Hysnes helsefort er allerede nedlagt, skipsverftet Fosen Yard har lite oppdrag og flere av industribedriftene merker konjunkturene i oljebransjen og økende internasjonal konkurranse.

– Befolkningsgrunnlaget i Indre Fosen er svært avhengig av lokale arbeidsplasser, sier forsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling. Dette har blant annet med at man må over fjorden for å komme til Trondheim.

Avhengigheten av båtforbindelse gjør at reisetiden for de fleste går ut over det som er normalt akseptabel pendletid. Det gjør også at flyttetilbøyeligheten fra Indre Fosen er større enn «normalt».

På den andre siden er Trondheim en kilde til kompetanse, gitt at man har attraktive arbeidsplasser. Situasjonen nå er imidlertid at man lokalt får færre attraktive arbeidsplasser.

Lavere kommunale inntekter

– For den kommunale virksomhet betyr tap av husleieinntekt fra Hysnes helsefortet på 5,6 millioner kroner mest på kort sikt, sier Sand. Ved varig sysselsettingsnedgang vil det også få konsekvenser for skatteinngang og rammetilskudd til kommunen.

– Men alt er ikke bare elendighet, sier Sand. Det finnes selvsagt bedrifter som går godt. Og landbruket – som er den største enkeltnæringa i Rissa kommune – klarer seg bra.

Færre arbeidsplasser

– Situasjon er slik at Indre Fosen vil miste arbeidsplasser framover mot 2020, sier Sand. I bestefall 272 arbeidsplasser og i verste fall 641 arbeidsplasser, sammenlignet med nivået slik det var i 2014/2015.

For Rissa kommune innebærer det et spenn på 214 og 457 arbeidsplasser, dvs. 8,2 prosent til 17,5 prosent av arbeidsplassene. For Leksvik er det tilsvarende spennet mellom 58 og 92 arbeidsplasser, dvs. 4,0 prosent til 6,4 prosent av arbeidsplassene.

Rapporten er bestilt av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommuner for å dokumentere utviklingen i Indre Fosen. Arbeidet er basert på intervju med bedriftsledere, analyser av offentlig statistikk kommunal økonomi samt analyser i ringvirkningsmodellen PANDA.

Ordfører Steinar Saghaug (tv.), Leksvik kommune og ordfører Ove Vollan, Rissa kommune,
TRENGER LOKALE ARBEIDSPLASSER: Ordfører Steinar Saghaug (tv.), Leksvik kommune og ordfører Ove Vollan, Rissa kommune, søker regional omstillingsstatus på vegne av den nye Indre Fosen kommune.
Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter