Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Får utsatt fristen for fusjonsavtale

LØSNINGSORIENTERT: Utsettelsen gir oss rom for å få til en god avtale med NTNU Samfunnsforskning, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Trøndelag Forskning og Utvikling får utsatt fristen for å få på plass en samarbeidsparter til 1. juli 2020.

 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har utsatt fristen for at Trøndelag Forskning og Utvikling skal kunne finne en løsning for å opprettholde statusen som forskningsinstitutt.

Det er viktig med gode forskningsmiljøer i Trøndelag er departementets begrunnelse.

Skal finne en god løsning

– Denne utsettelsen gjør oss i stand til å ferdigstille den planlagte prosessen med NTNU Samfunnsforskning, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling.  Det betyr at jobben starter nå, og så må det gjøres positive styrevedtak før sommeren.

– Vi arbeider med en løsning som er beste mulig for Trøndelag Forskning og Utvikling, for InnoCamp og for Trøndelag, sier Skogvold. Dette er et fornuftig og naturlig steg i prosessen med samling i Trøndelag. Et sterkt samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt i Trøndelag, som både er nasjonalt og regionalt relevant, vil være bra for hele Trøndelag.

Kirsten I. Værdal
STYRELEDER Kirsten I. Værdal, Trøndelag Forskning og Utvikling.
En god telefon å få

– Dette var en svært god telefon å få, sier styreleder Kirsten Værdal, Trøndelag Forskning og Utvikling.  Vi har nå våren på oss til å få på plass en fusjon med NTNU Samfunnsforskning. Jeg håper virkelig vi lykkes med den prosessen!

Departementets pressemelding

Forskningsinstituttet Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) tilfredsstiller ikke kravene for å motta statlig grunnbevilgning, og ble i 2019 bedt om å finne en fusjonspartner. Nå har de fått utsatt frist for å få på plass en fusjonsavtale til 1. juli 2020.

Forskningsrådet anbefalte at Kunnskapsdepartementet tok TFoU ut av grunnbevilgningssystemet fra 2019, siden de ikke tilfredsstilte kravene. I samråd med TFoU kom departementet til at den faglige virksomheten ved TFoU kunne videreføres på en god måte om instituttet fusjonerte med en annen FoU-institusjon.

– Jeg ønsker å la instituttene følge den tidsplanen de selv har lagt og håper fusjonen lykkes. Det er viktig med gode forskningsmiljøer i Trøndelag. Jeg har derfor kommet til at fristen for instituttene til å inngå avtale om fusjon forlenges til 1. juli 2020. Fusjonen må iverksettes innen 1. januar 2021, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Forsknings- og høyere utdanningsministeren er kjent med at det er konkrete planer om en fusjon mellom Trøndelag Forskning og Utvikling og NTNU Samfunnsforskning. Instituttene skal fatte beslutning om en eventuell fusjon år før juli 2020.