Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Får velferdsteknologi til å snakke i lag

Opstartmøte prosjekt trygghetsalarm 3.0 fv. Lisa Ekmann, TFoU Øyvind Loeng, Sikom Kjetil Bø, Trollhetta Stein Jystad, CTM Lyng Ivar Blikø, TFoU Pål Skjager Løber, FourC Tor Rune Skoglund, FourC Inger Marie BAkken, TFoU Ida Erksdatter Brobakke, Nice Industridesign Marig Strugstad, Steinkjer kommune Eli Ringseth, Steinkjer kommune
OPPSTARTMØTE: (fv.) Lisa Ekmann, TFoU; Øyvind Loeng, Sikom; Kjetil Bø, Trollhetta; Stein Jystad, CTM Lyng; Ivar Blikø, TFoU; Pål Skjager Løberg, FourC; Tor Rune Skoglund, FourC; Inger Marie Bakken, TFoU; Ida Eriksdatter Brobakke, Nice Industridesign; Marit Strugstad, Steinkjer kommune og Eli Ringseth, Steinkjer kommune.
Hverdagsteknologi og velferdsteknologi er to sider av samme sak. Det som gjør hverdagen lettvint for noen, kan være nødvendig for å mestre dagliglivet for andre. Duppdittene er mange og finessene smarte – så mange at de kan bli mange løsninger å holde styr på.
– I prosjektet Aktiv respons skal vi prøve ut sammenkobling av teknologi fra ulike leverandører slik at det blir enklere å være bruker, sier Ivar Blikø, Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

I prosjektet Aktiv respons – Tredjegenerasjons trygghetsalarm i forlengelse av masseprodusert forbrukerteknologi – er målet å prøve ut velferdsteknologi fra ulike leverandører og få dem til å virke lag. Det er mening å bruke et felles «språk» eller plattform basert på åpne standarder.

– Det gjelder å finne noen felles hensiktsmessige kjøreregler, sier Ivar Blikø, Trøndelag Forskning og Utvikling. Plattformen vi skal bruke, FourC Groovy M2M, er under uttesting i transportbransjen, som har tilsvarende utfordringer med mange ulike løsninger som ikke snakker sammen.

Komfyrvakt

Prosjektet skal prøve ut sammenkobling på den nevnte plattformen fungerer for tre ulike situasjoner. Første situasjon er trygghet for brann og oversvømmelse, hvor kjente løsninger innen VERN-serien kobles opp mot plattformen. Dette er blant annet komfyrvakt som kobler ut strømmen dersom det er for høy temperatur eller det har gått for lang tid uten bevegelse ved komfyren/komfyrtoppen

Fallsikring

Den andre situasjonen er trygghet for konsekvensene av fall. Frykten for å bli liggende lenge etter å ha falt, er stor både hos eldre og hos pårørende. Vi vil vise at sammenkobling på plattformen av sensor, kamera og program for billedanalyse kan brukes for bekrefte eller avkrefte at et person har falt og blitt liggende.

Medisindispenser

Den tredje situasjonen vi vil vise bruk av plattformen i, er sammen med medisindispenser. Vi ønsker å se hvordan en rimelig pilledispenser kan brukes sammen med plattformen.

– I tillegg ønsker vi å finne ut om det er mulig å videreutvikle løsningen til også å fungere som trygghetsalarm mot en alarmsentral, sier Inger Marie Bakken, Trøndelag Forskning og Utvikling.

To utprøvingsrunder

Utprøvingen er planlagt i to runder. Først en test i Demo Steinkjer på at løsningen fungerer teknisk utenfor laboratoriet, og til slutt reell utprøving med innbyggere i kommunen som kan ha nytte av løsningen.

4,6 millioner kroner

Prosjektet har en økonomisk ramme på i alt 4,6 millioner kroner, hvorav halvparten er egeninnsats og egenkapital fra samarbeidspartnerne og resten er en tildeling fra Regionalt forskningsfond Midt-Norge. Det er Steinkjer kommune som er kontraktspartner med Regionalt Forskningsfond, og Trøndelag Forskning og Utvikling har vært sentral i å skrive søknaden og er også forskningspartneren i prosjektet.

Partnere

Partnere i prosjektet er CTM Lyng AS, FourC AS, Nice Industridesign AS, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS – Demo Steinkjer, Sikom AS, Steinkjer kommune, Trollhetta AS og Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter