Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Felles domstolledelse gir god ressursutnyttelse

EVALUATOR: Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling, har ledet evalueringen av felles ledelse Domstoladministrasjonen.
De største effektene av felles ledelse er økt fleksibilitet og ressursutnyttelse. Opplevde ulemper er knyttet til leders økte ansvar og mindre tilstedeværelse.

 

Felles domstolledelse er en ordning hvor flere tingretter eller jordskifteretter har samme felles leder. Ordningen brukes i dag  i 29 domstoler fordelt på 14 ledere.

Økt fleksibilitet

– De største effektene av felles ledelse er økt fleksibilitet og bedre ressursutnyttelse, sier prosjektleder Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling. Ulempene er i hovedsak knytte til leders økte ansvar og de ansattes opplevelser av mindre tilstedeværelse av personalleder.

Langsiktig arbeid med forbedring av rutiner, digitalisering og samkjøring av rutiner har gjort saksbehandlingen mer effektiv. Felles ledelse er til en viss grad med og understøtter disse prosessene.

Ulike ansattegrupper opplever effektene forskjellig

– De fleste ansatte har fortsatt de samme arbeidsoppgavene. Domstolledere tilkjennegir å ha mer varierte arbeidsoppgaver som følge av felles ledelse, sier Sivertsen. Ansatte opplever å ha økt sitt faglige nettverk, men opplever at domstolleder har fått flere personer å forholde seg til.

Domstollederne opplever selv at de arbeider bedre og mer systematisk med personalledelse, mens ansatte mener det er blitt større avstand til leder.

Større faglig nettverk

Samkjøring av saksbehandlingsrutiner, større faglige nettverk, større sosialt miljø og økt fleksibilitet trekkes fram som positive effekter av felles ledelse, og som kan knyttes til en forbedring av den kvaliteten i domstolene.

Ulempene er mer reising og noe endret hverdag på grunn av leders er mindre fysisk til stede i de enkelte domstolene.

Spørreundersøkelse

Evalueringen er basert på en spørreundersøkelse til ansatte i de domstolene som har felles ledelse.

Rapporten var en del av saksgrunnlaget for Domstoladministrasjonens styre da de behandlet felles ledelse nylig.