Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Felles ledelse av jordskiftedomsstoler gir økt fleksibilitet

ekmann-lisa-1717-1200x800
HAR EVALUERT: – Det er gode faglige erfaringer med felles ledelse, sier forsker Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling. Økt fokus på ledelse kan være nødvendig.
Utprøvinger av felles ledelse av flere jordskiftedomstoler viser stort sett positive erfaringer, men kan innebære endringer i lederrollen.
– Mer fleksibel bruk av personressursene er en effekt, men å betjene større sokn kan føre til mye og lange reiser, sier forsker Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling. Dessuten blir lederrollen mer oppdelt, og må håndteres deretter.

 

Domstoladministrasjonen vurderer å etablere faste felles dommer- og dom­stol­leder­embeter mellom to eller flere domssokn for jordskifterettene. Før man tar stilling til dette har man prøvd ut ordningen i noen domstoler.

– Gjennomgående er det gode faglige erfaringer med felles ledelse, sier forsker Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling, som har ledet evalueringen av forsøkene. Økt fokus på ledelse kan være nødvendig. Felles ledelse vil kreve en mer mangfoldig lederrolle.

Mer ledelse

Hovedfunnene fra evalueringene er:

  • Felles ledelse vil gi en mer nyansert lederrolle, med tydeligere skille mellom profesjonell ledelse, fagledelse og personalledelse, samt problem­stil­linger rundt fjernledelse og stedlig ledelse.
  • Ressursmessig har konsekvensene vært større fleksibilitet, men med mer bruk av tid til reising
  • Store sokn (distrikter) krever grep med hensyn til geografisk distribuerte løsninger.
Snakket med de ansatte

Erfaringene er hentet inn fra forsøk gjort mellom jordskifterettene i Hamar/Kongsvinger og Vågå/Lillehammer. Det er snakket med to tredjedeler av de ansatte i disse domstolene.

Felles ledelse

Begrunnelsen for utprøving av felles ledelse er at dagens domstolstruktur med flere små enheter og et tilsvarende antall ledere. I tillegg til ressurs aspektet er det også utfordringer å rekruttere dommere til små fagmiljø. Arbeide er et ledd i å lete etter måter å utvikle jordskiftedomstolene.

Felles ledelse betegner en ordning der jordskifterettsleder leder mer enn en domstol. Felles leder har fullt lederansvar i alle domstolene. Med ledelse forstås i denne sammenheng både fagledelse og personalledelse.