Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Nye medarbeidere i Trøndelag Forskning og Utvikling

NYE MEDARBEIDERE: Torgunn Sollid og Sylvi Thun er to av de som begynner i Trøndelag Forskning og Utvikling fra 1. januar 2018.
Arnhild Myhr, Sylvi Thun, Ane Marte Andersson og Torgunn Sollid er ansatt som forskere i Trøndelag Forskning og Utvikling AS.

 

Alle de nyansatte har orientering mot innovasjon, med faglig forankring innen helse, landbruk og samfunnsøkonomi/finans.

Helse

Arnhild Myhr (34) har sosialepidemiologi som fagområde og har sitt doktorgradsarbeidet om sosiale helseforskjeller til bedømmelse. Myhr har i sitt doktorgradsarbeid kombinert forskning og arbeid hos Frisknett, og har erfaring med å arbeide i skjæringspunktet mellom forskning og innovasjon.

Sylvi Thun (32) har doktorgrad i psykologi med fokus på arbeidshelse og har vært universitetslektor ved Institutt for psykologi ved NTNU og forsker ved Avdeling for forskning og utvikling, St. Olavs Hospital.

Landbruk og finans

Ane Marte Andersson (35) har mastergradsutdanning fra Norges landbrukshøgskole og doktorgrad (NTNU) innen finans. Hun kommer fra stilling som seniorforsker i Enova SF.

Torgunn Sollid (48) har mastergrad i offentlig administrasjon og kandidatutdanning i skogbruksfag. Hun kommer fra stilling i Skognæringa Kyst. Sollid har bred prosjekterfaring, og har blant annet tidligere vært daglig leder i Midtnorsk skog og tresenter.

Steinkjer og Trondheim

Myhr og Sollid får arbeidssted Steinkjer, og begynner 1. januar 2018.
Thun og Andersson får arbeidssted Trondheim, og begynner henholdsvis 1. januar 2018 og 1. mars 2018.