Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Fleksible ordninger er viktig for å støtte etablerere i grisgrendte strøk

Espen Carlsson
MEDFORDFATTER: Espen Carlsson, SINTEF, har vært med og skrevet et kapittel i boka Research Handbook on Start-Up Incubation Ecosystems.
Fleksibilitet og skreddersøm må til for å få mest mulig effekt av hjelp og støtte til naturbaserte oppstartsbedrifter på bygda.

 

Det formelle virkemiddelapparatet har en viktig rolle overfor etablerere i grisgrendte strøk, men rollen blir annerledes enn i mer sentrale områder, skriver Jorunn Grande, Nord universitet, og Espen Carlsson, SINTEF, i en artikkel i boka Research Handbook on Start-Up Incubation Ecosystems.

Det entreprenørielle økosystemet er «fattigere» i grisgrendte strøk. Det er mindre miljø for å diskutere og del erfaringer om etablering fordi det er lengre mellom etablererne, færre oppstartsbedrifter og større avstand til støtteapparatet.

Samhandling blir viktig

Uerfarne etablerere har mindre trening i å søke og bruke etablererkunnskap.

– Dette gir seg utslag på flere måter. Delvis ved at etablererne ikke vet hva de trenger hjelp til, og det andre er manglede trening og evne til å nyttiggjøre seg hjelpen, sier Carlsson. Vi ser at dialogen og samhandlingen mellom virkemiddelapparatet og etablererne blir viktigere.

Verdiskaping i lag

Kombinasjon av utilstrekkelige økonomiske ressurser og arbeidskapasitet (tid) ser spesielt ut til å være er en utfordring for mange etablerere innen naturbaserte virksomheter.

– Vi finner også at for naturressursbaserte entreprenører bør man fokusere mer på verdikjeden og samspillet med andre virksomhetet, enn utelukkende å sette søkelys på den enkelte etablerers ressurser og konkurransefortrinn, sier Carlsson.

Artikkelen er basert på en casestudie av naturbaserte oppstartsbedrifter i Midt-Norge

Research Handbook on Start-Up Incubation Ecosystems

Artikkel til Jorunn Grande og Espen Carlsson er en del av Research Handbook on Start-Up Incubation Ecosystems, som er en antologi med 23 artikler av 54 forskere fra institusjoner i 15 land.. Bokas ambisjon er å være et bidrag for bedre politikk, praksis og forskning gjennom økt forståelse for økosystemet til etablerere av ny næringsvirksomhet og oppstartsbedrifter.

Referanse

Grande, J. & E. Carlsson (2020). The support system’s influence on nature-based business start-ups in a rural context. In Novotny, R; Rasmussen, E.; Claussen, T.H & Wiklund, J. (eds.). Research Handbook on Start-Up Incubation Ecosystems, Cheltenham, Edvard Elgar Publising Limited, pp.94–109.