Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Føler seg tryggere med komfyrvakt

Håkon Sivertsen
ØKT TRYGGHET: – Komfyrvakt kan forbedres ytterligere ved økt samspill med trygghetsnettverket, sier prosjektleder Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Teknologisk komfyrvakt gir økt trygghet blant eldre. Men mer informasjon, «intelligens» og samspill med trygghetsnettverket kan øke beskyttelsen ytterligere.

 

Med bakgrunn i CTM Lyngs Trygghetspakke for bolighus har Trøndelag Forskning og Utvikling undersøkt opplevelsen av komponenten komfyrvakt som et ledd i å forbedre og videreutvikle produktet.

Gir økt trygghet

– Gjennomgående finne man økning i trygghetsfølelsen ved komfyrvakt, sier prosjektleder Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.  Men begrepet trygghetsfølelse er sammensatt og situasjonsbetinget, og påvirkes både av helse og funksjonsnivå, boligens beskaffenhet og nettverket rundt.

Spesielt er trygghetsnetterket – pårørende, venner og andre omsorgspersoner – rundt eldre viktig både ved anskaffelse, bruk og læring av eventuelle hendelser. Det er indiksjoner på at brukerne i noen tilfeller underkommuniserer tørrkoking og andre hendelser

– Det er får brukere som opplever ulemper ved komfyrvakta, men enkelte brukere lager seg løsninger for å «lure» teknologien slik at den ikke løser ut hele tiden, sier Sivertsen.

Konkrete forbedringsområder
  • Mer bevisst samspill og kommunikasjon med trygghetsnettverket, både når det gjelder anskaffelse, bruk og veiledning ved hendelser.
  • Økt informasjon om bruk og funksjonalitet. Spesielt ved installasjon (som utføres av tredjepart) er det viktig med informasjon og opplæring og en tilpasset bruksanvisning som kan brukes i ettertid.
  • Av teknisk utvikling antydes en logg over når komfyrvakta utløses, som kan deles med trygghetsnettverket, for å øke læring og bedre bruken. Kanskje kombinert med en justerbar følsomhet som kan tilpasset brukene/brukeren – slik at man kan dempe eventuelle falske alarmer. Mer «intelligens» i teknologien slik at den ikke lar seg lure på feil steder.
Framgangsmåte

Forskerne har intervjuet 14 husstander med eldre i Indre Fosen som har fått installert Trygghetspakken. I tillegg er helseleder i Indre Fosen kommune intervjuet, og trygghetsnettverket (pårørende) til intervjuet som gruppe.

Bakgrunnen for søkelys på komfyrvakta er at brannstatistikken viser at komfyren ofte er arnestedet for branner, spesielt blant risikogruppene, hvor eldre er en kategori.

Prosjektet ble initiert gjennom CTM Lyngs deltakelse i Interreg-prosjektet VälTel.