Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Følger Inderøys nye kultur- og skoleprosjekt

Oppstartmøte AKSET Randi Tessem, assisterende rådmann, Inderøy kommune Roald Lysø Niels Arvid Sletterød Marianne Vanem, prosjektleder Vegard Iversen
OPPSTARTMØTE: Randi Tessem, assisterende rådmann i Inderøy kommune, Roald Lysø og Niels Arvid Sletterød fra TFoU, Marianne Vanem, prosjektleder AKSET og fylkesskolesjef Vegard Iversen Nord-Trøndelag fylkeskommune planla forskningsoppgavene forleden.
Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) skal følge etableringen av AKSET kultur- og skolesamfunn i Inderøy kommune.
– Målet er å bidra med kunnskap i arbeidet, og sørge for at kunnskapen og erfaringene kan gjenbrukes i andre kommuner og fylkeskommuner, sier seniorrådgiver Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

AKSET kultur og skolesamfunn er et ambisiøst samarbeidsprosjekt mellom Inderøy kommune og Nord Trøndelag fylkeskommune. Målet er å etablere et gjennomgripende samarbeid mellom pedagogiske og kulturelle institusjoner.

Prosjektet involverer Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy videregående skole, Inderøy bibliotek, Inderøy kulturskole og Inderøy kulturhus.

– En slik samlokalisering av grunn- og videregående skole med to forvaltningsnivåer og en elevgruppe mellom 6 til 19 år har aldri vært gjort tidligere i Norge, sier seniorforsker Niels Arvid Sletterød, Trøndelag Forskning og Utvikling. Prosjektet er derfor en nasjonal utprøving og erfaringene vil ha overføringsverdi både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Forskerne skal sammen med aktørene i AKSET og vil fortløpende dokumentere og bringe inn erfaringer, problemstillinger og innspill til utvikling og forbedring.

Under samme tak

AKSET innebærer at skole og kultur skal samarbeide tett under ett og samme tak. Det skal skapes en pedagogisk plattform for hele det 13-årige grunnskoleløpet og en felles kulturprofil. Samarbeidet skal stimulere til læring og trivsel og bygge nettverk og livslange vennskap.

Forskningen skal se etter samspillseffekter og eventuelle viktige nyskapingseffekter. I tillegg skal man se på likheter og ulikheter i mål, forventninger, interesser og verdier – og hva det skaper av muligheter og utfordringer.

– Mye vil dreie seg om ledelse, sier Lysø. Både for å få til forankring, medvirkning, kommunikasjon og reell samhandling. Samtidig er det viktig med mobilisering over tid, for det vil åpenbart ta tid, og mye prøving og feiling få finne formen.

Forskning sammen med

Det sentrale temaet i forskning er samarbeid, både mellom skole og kultur, mellom skoleslag, i bygg og om tjenester.

– En viktig oppgave er å være en kritisk, men konstruktiv deltaker med faglige innspill etter hvert som prosjektet går framover, sier Lysø. I tillegg til å dokumentere kunnskap, er følgeforskning en strategi for å kvalitetssikre utviklingsprosessene.

Følgeforskningsprosjektet har i første omgang en varighet på to år og forskerne vil samhandle tett med Marianne Vanem som er ansatt som prosjektleder ved Akset kultur og skolesamfunn og blant annet har som oppgave å holde tak i samhandlingsprosessene.

Åpning AKSET
I GANG: Fra åpningen av AKSET den 28. september 2016 (Foto: Marianne Vanem, AKSET.).