Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Foreslår satsing på sitkasagbruk i Nordland

Per Reidar Næss
ANBEFALER VIDERE ANALYSER: Sitkagran er en viktigressurs og det er et lokalt marked, så derfor bør man se nøye på mulighetene for et sitkagransagbruk i Midtre Hålogaland, sier seniorrådgiver Per Reidar Næss, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Et forprosjekt har utredet muligheter for å etablere sagbruk i Midtre Hålogaland spesialet tilrettelagt for saging av sitkagran.
– Ut fra tømmertilgang og markedsmuligheter avskrives ikke ideene om et eventuelt sagbruk, sier seniorrådgiver Per Reidar Næss, Trøndelag Forskning og Utvikling.  Det gjenstår mer detaljerte analyser av driftsmodell, lokalisering og dimensjonering.

 

Det er et årlig volum på 10.000 kubikkmeter sitkagran i Midtre Hålogaland i dag, noe som gradvis vil øke til 70.000 kubikkmeter de neste tjue årene.

– Det årlige sagtømmervolumet relativt lite, så det er ikke snakk om noe stort sagbruk i nasjonal sammenheng, sier Næss. Men noen av de lokale bygdesagene kan være interessert i å oppgradere sine anlegg for å kunne håndtere det eksisterende volumet. De tekniske utfordringene ser ikke ut til å være store.

En viktig ressurs

Trevirket er egnet til utvendig kledning, konstruksjonsvirke og til massivtreelementer – og det eksperimenteres med varmebehandling av sitkagran for å gjøre den motstandsdyktig mot råte.

Sitkagran er godkjent som konstruksjonsvirke etter norske og internasjonale standarder og har spesielle kvaliteter som stor elastisitet og høg styrke i forhold til sin vekt.

Miljøriktig

– Vi har i denne førstefasen konsentrert oss om markedet, og registrerer interesse fra de lokale byggentreprenørene, sier Næss. Lokalt vi man gjerne bruke kortreist trevirke, og ser dette som et viktig bidrag for å bedre byggenæringens klimaregnskap.

Kombinasjonen av miljøgevinster, lavere kostnader og framtidsrettet byggemåter med massivtre, gjør dette til en interessant mulighet.

Bør realiseres

Sitkagrana er en ressurs som bør utnyttes. De lokale entreprenøren er interesserte og utgjør et mulig marked. Klima og miljø er også viktige argumenter for satsing.

– Dette gjør at det er grunnlag for å gå videre med sagbrukstenkingen, sier Næss. Men det mangler en tydelig investor og drivkraft i prosjektet. Man må koble de rette sagbrukseiere, lokale bygningsentreprenører og miljøbevisste kunder. Her er det flere alternativer det kan arbeides videre med, blant annet kan et andelsbruk være en mulig løsning. Vi ser at man har fått til gode løsninger andre steder.

Den tekniske dimensjonering må gjøres når man har fått på plass organiseringen og lokaliseringen.

Lokalt initiativ

Prosjektet er et samarbeid med Vesterålen og Lofoten skogeierlag, Lofoten og Vesterålen bygdesaglag, Salten skogselskap, Sæteråsen sag & høvleri, Skognæringsforum Nordland. Prosjektet er delfinansiert av Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og kommunene i Midtre-Hålogaland.

Share on Facebook1Google+0Tweet about this on Twitter