Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Forskjeller som grunnlag for mer forskning

FOU-SAMARBEID: – Nord universitet og Trøndelag Forskning og Utvikling utfyller hverandre ved å ha ulike typer prosjektet, sa forskningsleder Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Samarbeid er lurt, nyttig og effektiv innen forskning. Nylig utvekslet Trøndelag Forskning og Utvikling og Nord universitet samarbeidsgrep får å bli enda mer samfunnsnyttig på kunnskapsfronten.

 

– Faglig fellesskap, men ulike tilnærminger, er et godt grunnlag for ytterligere samarbeid om forskning og kunnskapsledelse, sa forskningsleder Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling, da han møtte Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet, nylig.

– Vi har ulike tilnærminger til forskning i et forskningsinstitutt og et universitet, sa Sivertsen. Som institutt lever vi av å produsere kunnskap, fortrinnsvis etterspurt og anvendt. Universitetet er større grad opptatt av problemstillinger som er interessant ut fra forskningsfronten i fagområdene og det som er viktig i utdanningene.

Ulike logikker

Dette gir ulike logikker. Instituttene gjennomfører mange, og relativt små prosjekter, for oppdragsgivere som har konkrete kunnskapsbehov, som tildeles etter anbudskonkurranser. Mens universitetene gjerne har større og mer langsiktige prosjekter finansiert av bidrag fra forskningsråd etter søknad.

Utfyller hverandre

– Men vi har mye å lære av hverandre og nytte av å arbeide sammen, sa Sivertsen. Instituttene har mye empiri som åpenbart kan brukes til å belyse andre problemstillinger enn bare de som oppdragsgiverne er opptatt av. Dette kunne i mye større grad vært brukt som utgangspunkt for teoretiske utlegninger og vitenskapelige publiseringer enn vi gjør i dag.

Ja takk begge deler

Instituttene har mer trening i å planlegge og utføre det praktisk arbeidet rundt forskningsprosjekter. Trøndelag Forskning og Utvikling gjennomfører ca. 100 prosjekter i året.  Fordelingen mellom oppdrag- og bidragsprosjekt er ca. 70-30.

– Vi har som forskningsinstitutt med statlig basisfinansiering fra Forskingsrådet pålegg om å ha flere inntektskilder: både søke på nasjonale og internasjonale politiske forskningsinitiativ (bidrag) og konkurrere om anvendte oppdragsutlysninger.

Kunnskapsledelse

Sivertsen fortalte om hvordan Trøndelag Forskning og Utvikling organiserer og arbeider parallelt, og hele tiden, med å skaffe prosjekter, samtidig som man gjennomføre og leverer oppdrag i henhold til kvalitets- og leveringskrav fra oppdragsgiverne.

– Nøkkelen er en åpen og fellesskapsorienter bedriftskultur. Det er alltid «vi», sa Sivertsen. Samtidig som vi selvsagt er avhengig av kompetent medarbeidere, hvor gjennomføring- og leveransedyktighet er like viktig som formalkompetansen.