Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Forskning blir lærebok i velferdsteknologi

LÆREBOKFORFATTER: Hanne Hestvik Kleiven i TFoU skriver på en lærebok i velferdsteknologi i kjølvannet av et større forskningsprosjekt.
LÆREBOKFORFATTER: Hanne Hestvik Kleiven i TFoU skriver på en lærebok i velferdsteknologi i kjølvannet av et større forskningsprosjekt.
Hanne Hestvik Kleiven i Trøndelag Forskning og Utvikling har forsket på hvordan hjemmetjenesten i kommunene tar i bruk velferdsteknologi i arbeidet med å følge opp eldre som trenger bistand. Nå munner forskningsprosjektet Medical Home ut i en lærebok for helsefagstudenter.
– Det er spennende og motiverende å skrive for studenter, og bidra til at de står rustet for en arbeidshverdag der vi vet at teknologi vil spille en viktig rolle, sier Kleiven.

 

Forskningsprosjektet The Medical Home gikk fra 2013 til 2015, og tok blant annet for seg hva økt teknologibruk får å si for de som jobber i helsevesenet. En av tingene forskerne så på var hvordan teknologi kan brukes til å sikre trygg tildeling av medisin i hjemmet.

Den delen av prosjektet som TFoU hadde ansvar for handlet om utfordringer og muligheter som ny teknologi og tjenester gir for helsepersonell og for utdanning av helsepersonell.

Skriver lærebok

– Nå blir resultatene fra denne delen av prosjektet til kapitler i en lærebok som bachelorgradsstudenter i alle helsefagene kan ha på pensumlista si. Jeg sitter akkurat nå og skriver på et kapittel som heter Når hjemmetjenesten skal bedrive innovasjon, sier Hanne Hestvik Kleiven.

For velferdsteknologi handler om mer enn tekniske nyvinninger og smarte «dingser» til hjemmet. Ofte fører bruk av nye tekniske løsninger til at yrkesgruppene som yter omsorg og helsehjelp må endre på måten de organiserer arbeidshverdagen sin på.

Midt i en innovasjonsprosess

– Det er ikke slik at det er bare å kjøpe inn teknologien. Man må også finne hvordan bruken skal innpasses i arbeidsrutiner og planlegging av hverdagen. I realiteten står hjemmetjenesten midt i en innovasjonsprosess selv om det er ferdig teknologi de tar i bruk, sier Kleiven.

Å være en del av en innovasjonsprosess stiller nye og annerledes krav til helsepersonellet, og læreboka har som mål å forberede studentene for disse utfordringene. Eksemplene er hentet fra Medical Home-prosjektet, og helsefagstudentene får blant annet innblikk i møtet mellom omsorgs- og effektiviseringsrasjonaliteten i sektoren.

Annerledes sjanger

Hanne Hestvik Kleiven er en erfaren forsker som har skrevet mange vitenskapelige artikler for ulike fagtidsskrifter. Det er imidlertid første gangen hun deltar i skriving av en lærebok.

– Dette er en helt annen type tekst. Læreboksjangeren utfordrer meg på å være tydelig og pedagogisk slik at studentene skal forstå hva jeg mener, og på at kunnskapen skal kunne være nyttig for dem i praksis. Samtidig er det svært givende at kunnskapen fra forskningen kommer over i bruk på denne måten, sier Kleiven.

Læreboka kommer ut i starten av 2017, har 7 kapitler skrevet av ulike forskere og har en tverrfaglig tilnærming. Tittelen er Velferdsteknologi i praksis. Ulike perspektiver på teknologi i kommunal helse og omsorgstjeneste.

 

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter