Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Forskning for kommuner

Utviklingsverksted den for kommunal forskning og utvikling,
FORKOMMUNE: Seniorrådgiver Idun Lyngstad og spesialrådgiver Erna Wenche Østrem, fra Norges forskningsråd, fortalte om det kommende programmet for kommuneforskning på utviklingsverkstedet for kommunal forskning og utvikling,
Penger til kommuneforskning, store kunnskapsbehov og mange prosjektoppspill var hovedingrediensene på et nylig avholdt utviklingsverkstedet for kommunal forskning.

 

I 2017 starter Norges forskningsråd et nytt forskningsprogram som skal gjøre kommunene bedre rustet til å møte framtidens utfordringer.

– Hovedmålet til FORKOMMUNE-programmet er å utløse forskningsstøttet innovasjon i kommunesektoren og styrke kommunenes innovasjonskapasitet og innovasjonsevne, sa spesialrådgiver Erna Wenche Østrem, Norges forskningsråd, da hun holdt foredrag på et seminar om forskning i kommuner nylig.

Målet er at samfunnets kunnskapsressurser skal komme bedre til nytte for hele kommunesektoren og bidra til kommunenes innovasjonsarbeid både på kort og lang sikt. Det innebærer at de prosjektene som programmet velger å finansiere må ha øye for hva som utløser innovasjonsevne i kommunen, og hvordan denne kan gi en varig effekt.

Idedugnad

Med dette som bakteppe var et 70-talls personer, hvorav halvparten fra Kommune-Nord-Trøndelag, med og diskuterte framtidas kunnskapsbehov.

Det kom opp mange konkrete og langsiktige kunnskapsbehov. Samskapt kunnskap var et av honnørordene.På allment grunnlag ble det signalisert til forskningsmiljøene at det viktigste er at forskes med, og ikke på kommunene.

Kommunene hadde ymse erfaringer med forskningsmiljøene: at de er mest opptatt av sine egne behov, at språkbruken er krevende og at det er vanskelig å ta i bruk forskningskunnskap. Det var åpenbart at kunnskapsmiljøene og kommunene trenger å bli bedre kjent med hverandre.

– Prinsippet må være at kommunene «gjør sjøl», men drar nytte av forskerne når det gjelder opplegg, dokumentasjon, analyser, rapportering etc., sa Østrem.

Veien videre

– Alle innspillene og prosjektideene vil bli bearbeidet og overlevert oppdragsgiverne, sier Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling, som er leder for prosjektet Mobilisering for kommunal forskning-, utvikling- og innovasjonsarbeid i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra tilsvarende seminarer viser at det er nå arbeidet begynner og at det er lang vei fra ide til finansiert forskningsprosjekt.

– Men like viktig er kanskje samsnakkingen om konkrete utviklings- og innovasjonsideer som kom opp, sier Ekmann. De kan man begynne å arbeide med i morgen.

I tillegg fortalte Kirsten Viga Skretting om Bærum kommune strategisk innovasjonsarbeid og innovasjonskultur.

Seminaret var et samarbeid mellom Trøndelag Forskning og Utvikling, KS Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord universitet.

Lysark fra plenumspresentasjonene

Les også: Mobiliserer for kunnskapsbruk i kommunene

Utviklingsverksted den for kommunal forskning og utvikling,
KOMMUNAL FORSKNING: 70 personer deltok på utviklingsverkstedet for kommunal forskning og utvikling den 23. november 2016,