Forskning – hvordan redusere antall drepte i trafikken?

Norge har de siste årene vært det mest trafikksikre landet i verden. Allikevel er det hvert år nærmere 100 personer som mister livet i trafikkrelaterte ulykker. Hvorfor skjer dette?

Først litt om statistikken de siste 9 årene:

  • 2012: 145 drepte
  • 2013: 187 drepte
  • 2014: 147 drepte
  • 2015: 117 drepte
  • 2016: 135 drepte
  • 2017: 106 drepte
  • 2018: 108 drepte
  • 2019: 108 drepte
  • 2020: 93 drepte
Kilde: Tryggtrafikk.no

Årsaker til ulykker på norske veier

Omtrent halvparten av dødsulykkene i Norge i 2019 skjedde på riksveg og rundt 41 prosent skjedde på fylkesvei. Like under 10 prosent skjedde på kommunale veger og rundt 5 prosent på privat veg. De vanligste årsakene til ulykkene er fart, kjøring i rus og manglende beltebruk. Fra 2006 til 2019 var det like over 30 prosent av ulykkene som skyltes for høy fart, cirka 20 prosent på grunn av ruskjøring, og rundt 36 prosent på grunn av manglende bilbelte.

De vanligste typen ulykker er møteulykker og utforkjøringsulykker, som til sammen utgjør rundt 70 prosent av alle ulykker og antall drepte i perioden 2006 – 2019. Et tiltak for å motvirke denne typen ulykker kan være bedre vedlikehold av eksisterednde veier samt investering og utbygging av nye, trygge veier. Blant de mest effektive preventive tiltakene finner man midtdelere, rekkverk som skiller kjørebanene, og sterkere midtoppmerking. Andre tiltak som kan være med å bedre statistikken er nyere og tryggere bilpark, møtefrie veier og bedre forhold for gående og syklende i trafikken.

Hvem er mest representert på ulykkesstatistikken?

Statistisk sentralbyrå (SSB) er et faglig uavhengig statlig organ med ansvar for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. De lager årlige rapporter om drepte og hardt skadde i trafikken. Snittet de siste 5 årene er at menn er overrepresentert blant de drepte. Flesteparten av de drepte er bilførere. Gående, syklende og akende er nest mest representert, mens motorsyklister og mopedister er på tredjeplass. Aldersmessig er det flest drept i alderen 45-64år. Dette viser at selvom man har hatt førerkort i mange år, betyr ikke dette at man nødvendigvis er den tryggeste sjåføren. Enhver som er ute og kjører i trafikken, uavhengig om man er passasjer, eier av bilen eller gående/syklende, må selv sørge for å være nøye med trafikksikkerheten.

Kilde: SSB

Nyere og sikrere biler har mye å si for antall drepte i trafikken. Hvem eier bilen

Legg igjen en kommentar