Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Forskning utilgjengelig for praktikere

Margrete Haugum
KREVER KOMPETANSE: Mye kunnskap finnes tilgjengelig digitalt, men det krever trening for å finne og nyttiggjøre seg den, sier Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Mange potensielle brukere av forskning opplever at kunnskapen er vanskelig tilgjengelig. Standardiserte prosjektomtaler, bedre informasjonskompetanse og opprettelse av et digitalt populærvitenskapelig arkiv foreslås som forbedringer i en ny rapport fra Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

Med utgangspunkt i erfaringer til prosjektet Grønn Forskning i Midt-Norge opplever praktikeren at forskningsbasert kunnskap er vanskelig å finne og bruke.  Dette er bakgrunnen for en utredning om nye måter å gjøre jordbruksrelatert forskning mer tilgjengelig.

– Mye kunnskap finnes tilgjengelig digitalt, men det krever et visst minimum av trening for å finne og nyttiggjøre seg den, sier Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Rapporten skiller mellom å formidle resultater fra enkeltstående forskningsprosjekter og det å gjøre sammenstilte kunnskapsoversikter innen et fagfelt tilgjengelig.

Lang kunnskapsverdikjede

– Kunnskapsprodusentene (forskerne) og brukerne av kunnskap har ulikt syn på kunnskap, forteller Haugum. Forskerne er opptatt av å gjøre kunnskapen tilgjengelig i de store kunnskapsdiskusjonene forskere i mellom – såkalt vitenskapelig publisering av resultatene. Brukere trenger kunnskap for å løse praktiske problemer og ta konkrete beslutninger – og trenger «brukskunnskap».

– Det er en lang verdikjede og mange oversetteroppgave fra resultater av forskningsprosjekter til konkret verdiskaping for praktikere, sier Haugum. Kunnskapen finnes på ulike former som vitenskapelige artikler, prosjektrapporter, populærvitenskapelige framstillinger, undervisningsmateriell, lærebøker og rådgivermateriell.

Informasjonskompetanse

– Det kan være krevende å orientere seg i dette, sier Haugum. På mange måte er ikke utfordringen for lite kunnskap, men å finne fram til den som finnes, og ikke minst omsette den til praktisk handlingskompetanse for praktikere.

Rådgiverne innen landbrukssektoren har en viktig oversetteroppgave.

Informasjonskompetanse kalles dette, og omfatter digitale ferdigheter, evne til kritisk tenkning og ferdigheter til å kunne manøvrere i det tekst- og informasjonsmangfoldet som finnes for å dekke eget kunnskapsbehov.

Forslag til tiltak

Prosjekter forslår følgende tiltak for å øke nytteverdien av jordbruksrelatert forskning:

  • Standardiserte prosjektomtaler
  • Mer populærvitenskapelige formidling fra forskerne
  • Brukerinvolvering i forskningsprosjektene
  • Utvikling av et populærvitenskapelig arkiv
  • Flere sammenstilte kunnskapsoversikter
  • Kobling av de ulike arkivene med forsknings- og kunnskapsoversikter
  • Bedre merking av kunnskapsbidragene
  • Opplæring i kildekunnskap og informasjonssøking
  • Utvikling av kunnskapsbaserte beslutningsstøttesystem
Erfaringer fra Danmark

Oppdragsgiver har vært Oi! Trøndersk mat og drikke AS. Det har vært samlet inn informasjon fra en rekke landbruks- og kunnskapsmiljøer i Norge. I tillegg er det gjennomført en studietur til Danmarks landbrukskunnskapsmiljøer.

Referanse

Haugum, M. (2016). Informasjon om og kunnskap fra jordbruksforskning. TFoU-rapport 2016:22. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.