icon-tfou-white.png Forskning

Teoretisk kunnskapsutvikling

FoU-bøker-b4-1200x800Kunnskap for handling

Trøndelag Forskning og Utvikling driver forskning på områdene velferd og forvaltning og næringutvikling.

Programmer

Instituttet har prosjekter finansiert av Norges forskningsråd, forskningsrådsprogrammet VRI, Regionalt forskningsråd og Interreg, med sikte på vitenskapelig publisering.

Aktuell program-/bidragsforskning
Utvalgte vitenskapelige publiseringer

Se vitenskapelige publiseringer registrert i CRISTIN (Current Research Information SysTem In Norway) de siste årene.