Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Forskningen har satt dagsorden

PROSJEKTMØTE: Prosjektgruppe for Tindved som kunnskapsbasert bedrifts- og verdiskaper hadde nylig avsluttende møte for å summere opp erfaringene og tenke videreføring. Fra venstre forsker Niels Arvid Sletterød, Trøndelag Forskning og Utvikling; Anne Segtnan, påtroppende daglig leder i tindved; Anne Lein Kristiansen, konstituert daglig leder i Tindved; forsker Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling; Leif Terje Nilsen, tidligere daglig leder Tindved og forsker Espen Carlsson (med ryggen til), Trøndelag Forskning og Utvikling.
I tillegg til å bidra med kunnskap, har prosjekt  Tindved som verdiskaper vært med og satt dagsorden og åpnet opp for mer klyngeutvikling.

 

– Samtalene og intervjuene som er gjort har bidratt til refleksjon rundt klyngelogikken, sier Leif Terje Nilsen, som var initiativtaker til prosjektet Tindved som kunnskapsbasert bedrifts- og verdiskaper.

– Klyngetenking har vært litt motepreget i enkelte sammenheng. Gjennom prosjektet har de involverte blir mer bevisst innholdet i begrepet, og når det er et hensiktsmessig grep.

Fortsatt noe uforløst

Om nytten av prosjektet har vært like stor for enkeltbedriftene så langt, er mer usikkert antyder Nilsen.

Bedriftene i Tindved forteller alle om en miljø- og nettverkseffekt av å være en del av næringshagen.En effekt som i noen tilfeller er litt vanskelig å konkretisere. Samtidig ligger det underforstått også et uforløst potensial i mer samarbeid og nettverking.

– Det tar jo bestandig litt tid før man får områdd seg, sier forsker Niels Arvid Sletterød. «Medforskning» har vært et prinsipp i prosjekt, og man skal ikke undervurdere at det er (tids)krevende gå fra kunnskap til handling.

– Vi tar sikte på å utarbeide noe konkret tiltak eller aktiviteter som tar tak i det som har kommet fram i prosjektet, sier påtroppende leder i Tindved, Anne Segtnan.

Nasjonal videreføring?

Prosjektet har skapt interesse nasjonalt blant de andre kulturnæringshagene i Norge.
– En mulig videreføring og utvidelse av forprosjektet kna være å inkludere alle kulturnæringshagene i Norge, sier Nilsen.

– Vi er også i gang med et nettverksprosjekt sammen med alle næringshagene i Trøndelag hvor vi også skuler til erfaringen fra dette prosjektet, sier konstituert leder i Tindved Anne Lein Kristiansen.

Å utvikle næringshagelogikken

Prosjektgruppe for Tindved som kunnskapsbasert bedrifts- og verdiskaper hadde nylig avsluttende møte for å summere opp erfaringene og tenke videreføring. Den endelige rapporten fra prosjektet kommer utover våren.

Prosjektet har hatt som mål å avdekke roller og forventinger, samspillet med andre virkemiddelaktører og se på kritiske strukturelle betinger. Prosjektet har fått 500.000 i støtte fra Regionalt forskingsfond Midt.