Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Forskningsbaserte bidrag i ny lærebok

Anne Sigrid Haugset
MEDFORFATTER: Anne Sigrid Haugset, Trøndelag Forskning og Utvikling, er bidragsyter på tre kapitler i ei ny fagbok for barnehagesektoren.
Anne Sigrid Haugset og Birgitte Ljunggren har bidratt på tre kapitel i boka Kvalitetsutvikling i barnehagen – fra vurdering til ny pedagogisk praksis.

 

Boka Kvalitetsutvikling i barnehagen, skrevet av Kjell Aage Gotvassli, gir innsikt i noe av det vi forskningsmessig vet om den norske barnehagekvaliteten, i følge egenomtalen.

I en viktig del av boka drøftes det hvordan den enkelte barnehage kan arbeide med kvalitetsutvikling. Disse kapitlene bygger på kunnskapsutvikling blant annet gjort av Trøndelag Forskning og Utvikling på oppdrag for Utdanningsdirektoratet, og medforfatterskap av Anne Sigrid Haugset, Trøndelag Forskning og Utvikling, og Birgitte Ljunggren, Dronning Mauds Minne Høgskole.

– I årene 2017 til 2019 gjorde vi en relativt omfattende studiet av kvalitetssystemet i barnehagesektoren, sier Anne Sigrid Haugset. I tillegg har Trøndelag Forsking og Utvikling i mange år gjennomført en årlig spørreundersøkelse til Barnehage-Norge.

Flere innfallsvinkler

– Kvalitetsarbeidet i barnehagesektoren er omfattende og spenner over alt fra den praktiske hverdagen i barnehagene til kommunalt tilsyn og nasjonal velferdspolitikk, sier forsker Anne Sigrid Haugset, Trøndelag Forskning og Utvikling. Sett fra barnehagen er kvalitetsarbeidet å sikre et godt innhold i barnehagen. For myndighetene er det styring for å nå politiske mål i Norge.

Rammeplanen er premissen for barnehagene

– De ansatte i barnehagene har en barnesentrert og relasjonell forståelse av kvalitet, sier Haugset. Rammeplanen for barnehager er en sentral premissgiver i barnehagens pedagogiske arbeid. Dette har vi skrevet om i kapitlet Kvalitet og didaktisk arbeid i barnehagen.

– Funnene fra vår evaluering av Kvalitetssystemet i barnehagene tyder på at det å omsette hverdagserfaringene til forbedringer er det man strever mest med å få til, sier Haugset. Dette er derfor viet et eget kapittel med tittelen Implementering av rammeplanen og kompetanseheving som kvalitetsutvikling.

Viktig debatt

Kvalitet er et vanskelig begrep både å definere og måle. Perspektivene og innfallsvinklene er mange og synspunktene kan avhengig av om du er forelder, myndighet eller fagperson. Derfor er det viktig med en levende debatt om begrepet og innholdet i barnehagene.