Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Forskningsdagene på InnoCamp

VIKTIG: Forskningsdagen åpnermulighete for å sette forskning på dagsorden, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forsking og Utvikling.
Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) kombinerer forskning og formidling under årets Forskningsdager: på InnoCamp, i InnoCamp, med InnoCamp – og alle andre som er interessert.

 

– Gjennom Forskningsdagene åpnes det muligheter for å sette forskning på dagsorden, i alle fasetter av begrepet forskning og kunnskapsutvikling, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forsking og Utvikling.

Onsdag 18. september startet den nasjonale, årlig festivalen Forskningsdagene. Det er ni dager hvor populær kunnskapsformidling står i høysete. I Nordtrøndelag er det i år 22 arrangement.

Forsker med Forskningsdagene

– Vi har i alle år vært involvert på ulike måter i Forskningdagene, sier Skogvold. I år er vi mest involvert i arrangementet InnoCamp Steinkjer – «Fra konseptidé til virkelighet», den 25. september, som er en del av et følgeforskningsprosjekt vi gjennomfører i forbindelse med etablering av InnoCamp i Steinkjer.

– Men arrangementet har også en tydelig formidlingsprofil, da det er et åpent arrangement hvor det er lagt opp til å dele og diskutere styrker og svakheter, muligheter og trusler, ved Steinkjer kommunes satsing på samhandling som mekanisme for å stimulere til innovasjon og utvikling.

Konseptet InnoCamp er i seg selv fundert i det siste tiårets forskning og kunnskapsutvikling om hvordan man får til utvikling og innovasjon.

Åpent for alle – bli med!

Program for InnoCamp Steinkjer – «Fra konseptidé til virkelighet» er som følger:

  • Åpning og innledning ved konseptleder InnoCamp Joar Nyborg.
  • En orientering om TFoU sin følgeforskning ved forskerne Niels Arvid Sletterød og Roald Lysø
  • Hva tenker Steinkjer kommune om utvikling, ved kultursjef Leif Terje Nilsen.
  • Klyngelederne utfordres til å reflektere fritt på innleggene i plenum
  • Etter innleggene er det fritt fram for høgtenking om veien videre for InnoCamp

Her er det bare å møte opp for den som er interessert: InnoCamp, onsdag 25. september 2019, kl 12.00 til 14:00.

Blå-grønn vekst

– Men vi deltar også på arrangementet Krafttak for en blå-grønn fremtid i Trøndelag, den 23. september, forteller Skogvold. Her er det våre klyngevenner NIBIO, sammen med Nord universitet, som har oppmannsrollen.

Les mer om arrangementene