icon-tfou-white.png Forskningsgruppe Forvaltning og næringsutvikling

Kunnskap for vekst og utvikling i samfunnet

Forskningsgruppen Forvaltning og næringsutvikling skaper kunnskap om innovasjon, bedriftsutvikling, næringspolitikk, offentlig forvaltning og regional utvikling.

Bredt datagrunnlag

Samfunnsanalyser, evalueringer, effektvurderinger, samfunnsprognoser, omstillingsanalyser og ressurskartlegging danner datagrunnlaget for vår kunnskapsproduksjon. Forskningen bygger også på vurderinger og evalueringer av tiltak for regional utvikling og virkninger av politikk og virkemiddelbruk i regionaliseringsprosesser, regionale utviklingsprosjekter, klynger og bedriftsnettverk.

Forskningsgruppen har kompetanse innenfor en rekke samfunnsvitenskapelige disipliner og allsidig metodekunnskap. Staben har en mangfoldig bransjeerfaring og solid regional kunnskap.

Utvalgte prosjekter
Ta kontakt hvis du vil snakke med oss om prosjektmuligheter.
Roald Sand er forskningsleder for gruppen.
(+47 986 11 087, roald.sand@tfou.no)