icon-tfou-white.png Forskningsgruppe Velferd

Velferdskunnskap og -innovasjon – i samhandling med praksisfeltet

Forskningsgruppen velferd arbeider med velferdspolitikk og velferdstjenester i vid forstand. Forskningen har fokus på helse- og omsorgstjenester, oppvekst og inkludering, velferdsteknologi og anskaffelser.

Nye måter

I dagens samfunn legges det stor vekt på nye måter å tilby velferdstjenester. Utviklingprosesser, samhandlingsmodeller, evalueringer og effektvurderinger er sentralt i gruppens forskning. Konkret bygger vi kunnskap om tjenestedesign, organisasjonsbygging, profesjonsutvikling og brukererfaringer. Gjennom vår kunnskapsutvikling ønsker vi å bidra i utviklingen av bærekraftige velferdstjenester.

Vi har en langsiktig satsning på innovasjon i velferd, og legger vekt på å ha et tett samarbeid med praksisfeltet.

Forskningsgruppen har kompetanse innenfor en rekke samfunnsvitenskapelige disipliner og allsidig metodeerfaring. I flere prosjekter samarbeider vi med teknologiske og naturvitenskapelige miljøer.

Aktuelle prosjekter
Håkon Sivertsen Ta kontakt hvis du vil snakke med oss om prosjektmuligheter.
Håkon Sivertsen er forskningsleder for gruppen.
(+47 901 73 421, hakon.sivertsen@tfou.no)