Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Forskningsrådet innstiller på å ta bort grunnbevilgningen

UHELDIG: – Vi synes Forskningsrådet har vektlagt vår regionale rolle lite i sin helhetlige vurdering, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Forskningsrådets hovedstyre anbefaler overfor Kunnskapsdepartementet at Trøndelag Forskning og Utvikling ikke får grunnbevilgning fra 2019. For lite vitenskapelig publisering og for få forskerårsverk er grunnen.
– Dette er et skritt tilbake for regionens tilgang på forskning, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling. Bortfall av disse midlene gjør det mer krevende å være en proaktiv kunnskapspartner, og styrke instituttets regionale og nasjonale rolle.

 

Mindre utviklingsmidler til Trøndelag Forskning og Utvikling er uheldig for Trøndelag. En nylig gjennomført evaluering av de samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene påpeker at de regionale instituttene har en viktig rolle i regionale kunnskapssystemer.

– Vi synes Forskningsrådet har vektlagt vår regionale rolle lite i sin helhetlige vurdering, sier direktør Øyvind Skogvold. Trøndelag utenfor Trondheim er lite forskningsorientert, og regioner som Namdalen og Innherred er spesielt utfordret. Disse regionene har satsinger på gang, og da er nærhet til et forskningsmiljø med på å akselerere kunnskapsbruken.

Uheldig

– Det er uheldig at Trøndelag Forskning og Utvikling svekkes, sier Hege Nordheim-Viken, ordfører i Høylandet kommune og leder for komite for kompetanse, FoU og innovasjon, Namdal regionråd. Vi trenger et forskningsinstitutt som kan være en kompetent kunnskapspartner i vårt arbeid.

Regjeringen sier ofte at «kunnskap er den nye oljen» og at alle deler av landet må ha lik tilgang til kompetanse. Da må Trøndelag Forskning og Utvikling, som et regionalt forankret institutt, sikres.

Vitenskapelig publisering kritisk

For lite vitenskapelige publikasjoner i anerkjente publikasjonskanaler er hovedgrunnen til at Trøndelag Forskning og Utvikling mister grunnbevilgningen.

– Historisk er dette riktig. Vi har fått signalet tidligere og selvfølgelig satset bevisst på dette de siste årene, sier Skogvold. I 2017 ser vi positive resultater av satsingen, og prognosen for 2018 er i tråd med Forskningsrådets måltall.  Publisering er en langsom prosess, hvor det kan ta seks måneder til to år før en ferdigskrevet artikkel kommer på trykk.

Fånyttes satsing

Nord universitet, som er instituttets største eier, har tatt tydelige grep, som tidligere evalueringer har etterlyst.

– Det er synd at vi ikke får sjansen til å fullføre våre strategiske satsinger som er et svar på tidligere signaler fra Forskningsrådet, sier Skogvold. For Trøndelag Forskning og Utvikling som selskap betyr bortfallet av grunnbevilgning at det blir mer krevende å ta en nasjonal rolle.

Andre institutt har brukt rekruttering som virkemiddel når bidragsinntekter og publisering skal økes. Disse grepene har også Trøndelag Forskning og Utvikling tatt, men det er for tidlig å se resultatene av det nå.

Bevilgingen har utgjort ca. 3 millioner kroner i året for Trøndelag Forskning og Utvikling de siste årene, og har vært øremerket langsiktig kunnskaps- og kompetanseoppbygging.

Kvalifikasjonskrav

Deltakelse i basisfinansieringsordningen er ikke rettighetsbasert. Departementer med basisfinansieringsansvar foreslår i statsbudsjettet hvert år hvilke forskningsinstitutter som skal motta basisfinansiering, og om noen institutter skal tas inn i eller ut av ordningen. Les mer om statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter.