Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Staten bør bruke 20 millioner på ny agronomutdanning for voksne

Margrete Haugum
PROSJEKTLEDER: Seniorforsker Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling, har ledet arbeidet med ny nasjonal utdanningsmodell for voksenagronomen.
Mange blir bønder i voksen alder, og trenger kompetansepåfyll. Disse har ikke rett til skoleplass i det ordinære skolesystemet. Men flere ustandardiserte løsninger finnes.
– Vi foreslår en enhetlig nasjonal utdanning for voksenagronomer i regi av fylkeskommunene innen rammene av opplæringsloven, sier seniorforsker Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling. Prislappen er 20 millioner kroner.

 

Årlig tar 250 voksne personer agronomutdanning i Norge. Mange blir bønder i voksen alder, og trenger kunnskap. Utfordring er at disse ikke har rett til å delta på de ordinære agronomutdanningene, ei heller passer utdanningen særlig godt for denne elevgruppen. Løsningene i dag er friskoler, landslinjer eller melde seg opp som privatister.

Stor variasjon i dagens tilbud

– Vi har kartlagt dagens ordninger og sett på lovverket når det gjelder muligheter og umuligheter for en enhetlig nasjonal modell for voksenagronomutdanning, sier Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling. Tilbudet er veldig varierende både når det gjelder innhold, studiemodeller, pris og opptakskrav.

Ny modell til 20 millioner kroner

– Vi lanserer en enhetlig nasjonal modell i regi av fylkeskommunene, sier Haugum. Men dette forutsetter statlig finansiering hvis det skal bli et stabilt og forutsigbart tilbud i hele landet. Denne prislappen er kalkulert til 20 millioner kroner.

Den foreslåtte modellen omfatter programfag på Vg2 landbruk og gartnernæring og Vg3 landbruk fordelt over 2 år. Opplæringen kan organiseres som komprimert utdanning tilpasset voksnes behov, som en kombinasjon av samlinger med teoriundervisning og praktiske øvelser, nettstøttet opplæring og andre former for fjern-undervisning.

Digitale læremidler

Det anbefales at det iverksettes et arbeid for å utvikle digitale læremiddel for agronomutdanning generelt og spesielt for voksne deltakere. Inntakskravet til voksenagronom settes til 25 år. Dette gir muligheter for realkompetansevurdering. For å få vitnemål kreves det at deltakerne må fylle de kravene som læreplanen setter og eventuelle mangler må oppfylles gjennom privatisteksamen.

Bestilling fra næringa

Den nasjonale modellen kan betraktes som en bestilling fra næringa som fylkeskommunene kan tilby gjennom at de får en statlig finansiering for å tilby opplæringen. En statlig finansiering bør kombineres med en nasjonal forvaltning for å sikre en samordnet utvikling og styringen med tilbudene.

Arbeidet er en oppfølging av jordbruksoppgjøret 2016 der partene ble enig om å utrede mulighetene for å etablere en nasjonal modell for voksenagronomen.

Rapporten er utarbeidet av Trøndelag Forskning og Utvikling i samarbeid med Østlandsforskning, på oppdrag fra Landbruks- og mat-departementet.

Les landbruksministerens kommentar les landbruksministeren kommentar til utredningsrapporten.

Haugum M., Sæther B., Lerfald M. & Sand, R. (2017). Voksenagronomen – utredning av en nasjonal modell, TFoU-rapport 2017:3. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.