Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Fortsatt Miljøfyrtårn

Inghild Aldal Jørgenvåg
MILJØFYRTÅRN: – Reakkreditering som miljøfyrtårn er alltid bevisstgjørende og nyttig, sier kontorleder Inghild Aldal Jørgenvåg, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) har fornyet sitt sertifikat som Miljøfyrtårn.

 

– Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er en integrert del av arbeidet vårt, sier kontorleder Inghild Aldal Jørgenvåg, Trøndelag Forskning og Utvikling. Men det er alltid nyttig med en ekstern gjennomgang.

Det er få avvik i en virksomhet som vår, men resertifiseringen gjør at vi holder bevisstheten oppe, får oppdaterte systemer og har ting i orden.

Side  forrige resertifisering har vi flyttet inn i nye lokaler på Innocamp, det gjør jo at de «tekniske miljøstandardene» er oppdaterte, sier Jørgenvåg. Det å være en del av et større kontorfellesskap gir også fordeler nå det gjelder rutiner i forbindelse med håndtering av søppel, gjenvinning etc.

Samfunnsansvar

For Trøndelag Forskning og Utvikling er det viktig å være et Miljøfyrtårn da det gir oss en miljødokumentasjon som vi av og til trenger i anbudsprosesser.

– Miljøbevissthet er en del av vårt arbeidsgiver- og samfunnsansvar. Miljøfyrtårn-arbeidet gir oss ideer og inspirasjon til å utvikle smarte rutiner, sier kontorlederen.

Økt bevissthet

Trøndelag Forskning og Utvikling legger vekt på å være bevisst ved innkjøp, og foretrekker leverandører som er miljøsertifisert og kan levere varer som er miljømerket.

Vi har tiltak som reduserer energiforbruket, er bevisst på unødvendig papirbruk og driver kildesortering, sier Jørgenvåg.

Gode rutiner

– I den grad det forekommer helse-, miljø- og sikkerhetsavvik i løpet av året håndteres det fortløpende, ellers har vi våre årlige gjennomganger i ledelsen og gjennomfører vernerunde en gang i året, sier Jørgenvåg.

Miljøfyrtårnsertifikatet er gyldig i tre år før det må resertifiseres på nytt.