Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Framtidas næringsutvikling er grenseløs

Roald Sand Gunnar Nossum
SAMARBEID: Det er altfor tilfeldig hvordan man involverer enkeltaktører og næringsliv til å satse i regionen, sier Roald Sand, TFoU.
Det namdalske næringsutviklingsarbeidet er fragmentert og tradisjonelt, viser analyser. Det er vanskelig å få til kraftsatsinger og langsiktig kompetansebygging.
– Det er et uforløst mulighetsrom her, mener seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling. Løsningen ligger i å arbeide på tvers av kommunegrensene og i lag med næringslivet.

 

Bo- og arbeidsmarkedsområder krysser kommunegrensene. Det gjør at samarbeid over kommunenes blir alfa omega, sa seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling, da han hadde innlegg på Region Namdal sitt temamøte om næringsutviklingsstøtte, med bakgrunn i resultat fra de mange analysene som er gjort de siste årene.

Mange oppgaver er kun løsbare i fellesskap, det gjør at kommuner innenfor en region blir gjensidig avhengig av hverandre.

Fire utfordringer

Sand formulerte sitt budskap i fire punkter

  • Det er stort fokus på at det offentlige skal bidra til utvikling i Namdalen
  • Næringsutviklingen fortsetter i samme spor
  • Støtteapparatet til næringslivet er fragmentert
  • Kommunenes støttetjenester er veldig tradisjonelle

Trykket på offentlig innsats for vekst holder seg høgt i Namdalen, men svært ofte innebærer dette arbeid med ulike rammebetingelser som arbeidsgiveravgift og samferdsel.
– Satsingene på bedre rammebetingelser er vel og bra, sier Sand, men det er altfor tilfeldig hvordan man involverer enkeltaktører og næringsliv til å satse i regionen.

Stabil utvikling

De store trendene når det gjelder næringsutvikling, er stabile. Havbruk og tilhørende næringer har en oppgang, og landbruk er fortsatt den største næringen i området. Reiseliv viser seg vanskelig å utvikle, handelsnæring er i endring og tradisjonell industri viser delvis tilbakegang.

– Lefsebakeri Lierne og industrimiljøet i Overhalla, er eksempler som viser et stort mulighetsrom, sier Sand. En trenger flere slike større satsinger om man skal oppnå vekst, og her må kommunene, næringslivet og kunnskapsmiljø, jobbe i lag med felles målsettinger, sier Sand.

Tillit og profesjonalitet

En viktig nøkkel i en framtidig utvikling er å få til et troverdig og kompetent støtteapparat for næringsutvikling. Dette må ha en blanding av ingrediensene tillit, lokalkunnskap og profesjonalitet.

– Vi ser at det er mange «gode hjelpere», men at rolleavklaring kan oppleves uklar. Mange «prosjekter» og «prosjekteiere» – som pr. definisjon er midlertidige – er med og skaper dette mangfoldet i roller og oppgaver, sier Sand. Samtidig ser vi at det det tradisjonelle apparatet blir reaktivt og saksbehandlerorientert og fort oppleves som «byråkratisk».

– Det er krevende å få til den rette blanding av allsidige og kunnskapsrike medarbeidere med lokalkunnskap og i tillegg ha tilstrekkelig spesialkompetanse til troverdighet hos næringslivet.

Sand, R. (2016) Lysark fra møte i Regional Namdal 15. desember 2016.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter