Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Framtidas verdiskapingsmuligheter i Trøndelag

KUNNSKAPSGRUNNLAG: – Smart spesialisering er hovedgrepet når det gjelder framtidig verdiskaping i Trøndelag, sier Espen Carlsson og Roald Sand, Trøndelag Forskning Utvikling.
Løft fram det man er god på, og spre godheten til andre områder anbefales som innovasjonspolitikk for det Trøndelag framover. Det handler om kunnskap og kunnskapsspredning og -deling.
– Matproduksjon er et eksempel på et sånt område, sier seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling. Produksjonsmåter, teknologi og markedstenkning er kunnskapsområder som kan deles både innad og mellom landbruk og havbruk.

 

Et av de viktige valgene når det gjelder framtidas innovasjonspolitikk dreier seg om spesialisering eller mangfold, viser et arbeid som ser på forutsetningene for framtidig (nærings)utviklingspolitikk i Trøndelag.

Smart spesialisering og beslektet mangfold, som er to sentrale begrep i utredningen, er en slags ja-takk-begge-deler-logikk, med satsing både på spissing og bredde. Smart spesialisering handler om å ta utgangspunkt i områder man er gode på regionalt, og videreutvikle disse på bransjer og områder som er beslektet eller utfyller hverandre. Resonnementet bak dette er at beslektede områder (relativt like områder) har størst evne til å ta opp i seg – absorbere – og videreutvikle det man er god på.  Resultatet er en mer variert og diversifisert næringsstruktur hvor man blir mindre sårbar for utvikling i enkeltbedrifter og enkelte bransjer.

Kunnskapsdeling

– Smart spesialisering er en såkalt diversifiseringsstrategi som kan gi relativt raske effekter og har betydelige utviklingspotensial når det gjelder framtidig verdiskaping, sier seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det handler i første rekke om kunnskap og deling av kunnskap, så det å øke forsknings- og utviklingsintensiteten og -kompetansen i eksisterende næringsliv blir en viktig oppgave.

– Et kritisk punkt blir evnen til å absorbere kunnskap, sier Sand. Det dreier seg ikke bare om tradisjonell utdanning, med også samarbeid og samhandling i ulike sammenhenger.

Sterke bransjer

Rapporten trekker fram flere sterke bransjer som forskning og primærnæringer, hvor næringene er modne for en satsing på smart spesialisering i Trøndelag.

Ikke overraskende framstår primærnæringer (inkludert relatert industri) å ha et godt grunnlag for smart spesialisering. Grunnlaget for dette finnes i blant annet konkurransedyktighet og aktivitet i egen verdikjede, men også samhandling med andre bransjer og verdikjeder gjennom behov for tekniske-, finansielle og kunnskapstjenester.

Diversifisering

Diversifiseringsmuligheter basert på smart spesialisering finnes blant annet innen blå-grønne verdikjeder og opplevelsesbasert turisme (jordbruk, reiseliv og kreative næringer). Innen energi kan det være muligheter på tvers av skogbruk, olje/gass og teknologi/IKT. Innen havrommet kan det være muligheter på tvers av sjømat, maritim virksomhet og teknologi/IKT. Teknologi/IKT framstår som sentral innen ulike typer vareproduksjon og tjenesteytende virksomhet, basert på konkurransedyktighet og sterke FoU-miljø innen sektoren.

Ubalanse i regionen

Rapporten viser at den regionale utviklingen preges av et relativt mangfoldig næringsliv med vekst i tjenesteytende næringer i sentrale deler av Trøndelag, vekst i kystnæringer mens det er nedgang i typiske innlandsnæringer innen jordbruk og tradisjonell industri.

– Vi ser en utvikling som gir grunnlag for optimisme med tanke på samlet utvikling av arbeidsplasser i Trøndelag, sier Sand. Flere distriktsområder har imidlertid lav FoU-intensitet og vekstevne. Sammen med pendlingsmuligheter og rekrutteringsproblemer i enkelte næringer i kyst og innlandet, gir dette utfordringer med å få til en balansert utvikling i det nye, sammenslåtte fylket.

– En innovasjonspolitikk basert på smart spesialisering kan forsterke ubalansen i regionen blant annet fordi det er vanskelig å utvikle kunnskapsbasert næringsliv i distriktene, sier Sand. Områder med svak vekstevne bør slik sett møtes med andre tiltak om man ønsker å jevne ut vekstmulighetene. Smart spesialisering er likevel aktuell som tiltak også i tynt befolkede distriktsområder fordi verdiskapingspotensialet er høyt om man tar utgangspunkt i konkurransedyktige områder i dag og får brukt relevant kunnskap fra disse til å bygge opp nytt, relatert næringsliv.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.