Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Fritidsboliger til glede og besvær

STEDSUTVIKLING: Å samlokalisere hytter og boliger er et interesant utviklingsgrep i Røyrvik, sier Berit Therese Nilsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Fritidsboliger representerer muligheter for besøksnæring for kommuner med attraktive områder for friluftsliv. Samtidig kan trykket bli stort, spesielt i små kommuner.
– Å samlokalisere boliger og fritidsboliger er et interessant stedsutviklingsgrep, sier Berit Therese Nilsen, Trøndelag Forskning og Utvikling, som har gjort en studie av Røyrvik kommunes forvalting av fritidsboligbyggingen.

 

Det er mange intensjoner om bruke av natur- og kulturressurser som grunnlag for sysselsetning og bosetting i fjellbygdene. Men uklar politisk planforankring, mange bestemmelser å hensynta og tverrsektoriell saksbehandling gjør det kompetansekrevende.

Mange fritidsboliger

Bygging og oppgraderinger av fritidsboliger har vist en sterk og vedvarende trend de siste 30 årene, også i fjellområdene. Røyrvik kommune har nesten dobbelt så mange fritidsboliger som ordinære boliger.

Samtidig representerer  fritidsboligene forvaltningsmessige utfordringer. Røyrvik har en avdelingsleder på plan og byggesak, men selve planarbeidet gjennomføres av  Grong kommune på grunn av kapasitet og kompetanseutfordringer.

Samlokaliserer boliger og hytter

I sin nye arealplanen har Røyrvik regulert rundt 200 tomter til fritidsboliger. Her er planen å samordne og samlokalisere utbygging av både boliger og fritidsboliger.

– Dette er spennende tenking både forvaltningsmessig og med tanke på stedsutvikling, sier Berit Therese Nilsen, Trøndelag Forskning og Utvikling. Tidligere var planleggingen av fritidsboliger lite optimalt. Blant annet har rollefordelingen mellom kommune og næringslivet vært uklart.  Men etter kommunen vedtok å bruke utbyggingsplaner har mye bedret seg.

Mange hensyn å ta

En  viktig utfordring er å ivareta samens ønsker og rettigheter.

– Reindrift er svært sårbar når det gjelder utbygging og økt ferdsel, og økt aktivitet oppleves derfor sjeldent som et gode, sier Nilsen.  Nasjonalparkkommunestatusen til Røyrvik gir også krevende avveininger mellom tilrettelegging og hensynstagning.

Spesialkompetanse er en utfordring for en lite kommune med mange generalister i kommuneadministrasjonen.

– Gjennomgående kan samarbeidet om å utvikle besøksnæring knyttet til utmarka og friluftsliv bli bedre, sier Nilsen. Dette innebærer samarbeid mellom kommune, innbyggerne og næringslivet.

Prosjektet FjellHeimen 4.0

FjellHeimen 4.0 skal legge til rette for en næringsutvikling og verdiskaping i fjellregionen basert på utviklingen av en miljøvennlig, framtidsrettet fritidsbebyggelse, gode forvaltningsprosesser og en målrettet kompetanseutvikling. Prosjektet skal bidra til at lokalsamfunnet skal kunne bruke lokale ressurser til en langsiktig, positiv, stedsutvikling.

Prosjektet ledes av NTNU og gjennomføres i samarbeid med Østlandsforskning, Trøndelag Forskning og utvikling og samvirkeforetaket InnoVangSjon.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.