Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Frosta må effektivisere skoledrifta

sand-roald-1616-1200x800
DRIFTSANALYSER: Seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling, har ledet utredningsarbeidet med å finne innsparingsmuligheter i Frosta kommune.
Frosta kommune må redusere kostnadene med flere millioner kroner de neste årene. Et arbeid ledet av Trøndelag Forskning og Utvikling foreslår reduksjoner innen oppvekstsektoren og ved å samordne ledelsen av sentraladministrasjonen og teknisk sektor.

 

Budsjettarbeidet i Frosta kommune viser at kostnadene må reduseres med 3,5 millioner kroner de neste tre årene. Trøndelag Forskning og Utvikling har her utredet et enda større innsparingspotensial allerede for driftsåret 2018 med reduksjoner på 1,8 millioner kroner innen oppvekst og kultur, 1,3 mill kr innen teknisk, landbruk og næring, 1,4 mill kr innen helse og omsorg og 0,5 millioner kroner i administrasjonen.

5 millioner kroner

– Dette utgjør 5 millioner kroner pr år, som var det vi ble bedt om å utrede, sier seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling, som har ledet arbeidet. Utredningen er basert på sammenligninger mot andre kommuner, interne utredninger i Frosta kommune og flere møter med ledelsen og tillitsvalgte, hvor man i fellesskap har arbeidet fram innsparingområdene.

– Prinsipielt er det ved økt effektivitet, reduksjon av ikke-lovpålagte oppgaver og justering av kvalitet på enkelt lovpålagte oppgaver at man kan spare, sier Sand.

Kutter én lærerstilling og reduserer ledelsen

Når det foreslås størst reduksjon innenfor skole og oppvekst skyldes det muligheter til å redusere med én lærerstilling, sammenslåing av to kommunale barnehager samt en generell effektivisering av skoledrifta.

Selv om Frosta har kun en skole, bruker Frosta kommune i dag mer penger på skole enn andre småkommuner med flere skoler. Det foreslås derfor å kutte en rekke tiltak som skolemat, ungdomsklubb og reduserte ressurser til mellomledelse.

– Det er også en betydelig sum å spare på å legge om ledelsen av teknisk etat i forbindelse med at dagens sektorsjef slutter sommer 2017. Den kan koordineres med fellesledelsen i kommunen, sier Sand.

Mindre justeringer innen helse og omsorg

Innen helse og omsorg er det vanskelig å få kutt i tilbudet uten at kostnadene øker på andre områder. Investering i velferdsteknologi kan gi noe besparelser på drifta. Samme perspektiv kan man bruke om kommunens satsing på økt forebygging for å få ned barnevernsutgiftene. Dette er et viktig og langsiktig arbeid med usikker effekt på kort sikt.

Share on Facebook3Google+0Tweet about this on Twitter