Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Gårdspensjonat gir livskvalitet og mestring

SKAPER LIVSKVALITET: Mautuva Gårdspensjonat er både en spennende innovasjon og spennende demenesfaglig, sier (f.v.) Ida Stene Tangstad og Kjerstin Heggdal Grimstad, begge Maurtuva Vekstgård; Bente Nordtug, Nord universitet og Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Marutuva Gårdspensjonat er et nytt tilbud til yngre personer som rammes av demens. Tilbudet har fokus på økt livskvalitet og mestring både for personene med diagnosen kognitiv svikt og de pårørende.

 

– Vi følger prosjektet og bygger kunnskap om arbeidsmetodikken og hvordan tilbudet påvirker mestringsevne og livskvaliteten for alle berørte, sier forsker Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.

– Vi starter utprøving av et tilbud som er spesielt tilpasset yngre personer med demens i en tidlig fase av sykdommen. Fokuset er mestring for økt livskvalitet, sier Ida Stene Tangstad, Maurtuva Vekstgård, som er faglig ansvarlig.  Behovene til yngre personer som får diagnosen kognitiv svikt er annerledes enn for eldre personer. Noen er yrkesaktiv, de er fysisk sprekere, nettverket er større og de pårørende er også yngre.

Maurtuva Gårdspensjonat er et gruppebasert flerdøgnstilbud, og delvis sammen med pårørende. Her er det både trivselsaktiviteter, pusterom, refleksjonsmuligheter og kunnskapspåfyll.

De pårørende viktig

Forskningen i prosjektet ser på arbeidsmetodikken, og spesielt på hvordan nærnettverket og pårørende involveres i opplegget. Myndigheten er tydelig på at det framover vil være nødvendig med flere typer tilbud innen demensområdet. Sannsynligvis vil de pårørende og nærnettverket få en viktigere rolle som et tillegg til den omsorgen det offentlige tilbyr.

– Det offentlige helsevesen verken kan eller skal erstatte venner og familie. Og spesielt i en tidlig fase av sykdommen blir nærnettverket viktig, sier forsker Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling. Dette dreier seg både om hvordan nærnettverket kan bidra til økt livskvalitet for den som har kognitiv svikt, samtidig som de får nødvending pusterom og kunnskap for å klare denne oppgaven og sin livssituasjon.

Demensfaglig interessant

– Tap av tidligere ferdigheter og kunnskaper, med gradvis forverring, bidrar til en krevende hverdag for personer med demens og deres pårørende, sier førsteamanuensis Bente Nordtug, Nord universitet.  Å bli pårørende til en person med demens innebærer å ta mer og mer ansvar for å gi omsorg til den syke, og å ta over oppgavene den syke tidligere ha gjort i hjemmet.

– Maurtuva Vekstgårds arbeidsmetode er en individrettet og målrettet inkludering av nærnettverket og delvis frivillige som ressurs i den tidlige fasen av sykdomsløpet, hvor forskning viser at noen opplever tilbaketrekking fra familie og venner, sier Nordtug. Dette gjør arbeidsmetoden meget interessant fra et demensfaglig ståsted.

Interkommunalt og på lag med helsevesenet

Maurtuva Gårdspensjonat samarbeider med Sykehuset Levanger og kommunene Snåsa, Inderøy, Verdal, Levanger og Stjørdal når det gjelder rekruttering av brukere. Andre samarbeidspartnere er Nasjonalforeningen for folkehelsen og Inderøy sanitet.

Prosjektet er delfinansiert av Regionale forskningsfond Midt-Norge. Faglig er prosjektet et samarbeid mellom Trøndelag Forskning og Utvikling og Nord universitet.

Les også…