Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Gårdspensjonat gir livskvalitet og mestring

SKAPER LIVSKVALITET: Mautuva Gårdspensjonat er både en spennende innovasjon og spennende demenesfaglig, sier (f.v.) Ida Stene Tangstad og Kjerstin Heggdal Grimstad, begge Maurtuva Vekstgård; Bente Nordtug, Nord universitet og Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Marutuva Gårdspensjonat er et nytt tilbud til yngre personer som rammes av demens. Tilbudet har fokus på økt livskvalitet og mestring både for personene med diagnosen kognitiv svikt og de pårørende.

 

– Vi følger prosjektet og bygger kunnskap om arbeidsmetodikken og hvordan tilbudet påvirker mestringsevne og livskvaliteten for alle berørte, sier forsker Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.

– Vi starter utprøving av et tilbud som er spesielt tilpasset yngre personer med demens i en tidlig fase av sykdommen. Fokuset er mestring for økt livskvalitet, sier Ida Stene Tangstad, Maurtuva Vekstgård, som er faglig ansvarlig.  Behovene til yngre personer som får diagnosen kognitiv svikt er annerledes enn for eldre personer. Noen er yrkesaktiv, de er fysisk sprekere, nettverket er større og de pårørende er også yngre.

Maurtuva Gårdspensjonat er et gruppebasert flerdøgnstilbud, og delvis sammen med pårørende. Her er det både trivselsaktiviteter, pusterom, refleksjonsmuligheter og kunnskapspåfyll.

De pårørende viktig

Forskningen i prosjektet ser på arbeidsmetodikken, og spesielt på hvordan nærnettverket og pårørende involveres i opplegget. Myndigheten er tydelig på at det framover vil være nødvendig med flere typer tilbud innen demensområdet. Sannsynligvis vil de pårørende og nærnettverket få en viktigere rolle som et tillegg til den omsorgen det offentlige tilbyr.

– Det offentlige helsevesen verken kan eller skal erstatte venner og familie. Og spesielt i en tidlig fase av sykdommen blir nærnettverket viktig, sier forsker Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling. Dette dreier seg både om hvordan nærnettverket kan bidra til økt livskvalitet for den som har kognitiv svikt, samtidig som de får nødvending pusterom og kunnskap for å klare denne oppgaven og sin livssituasjon.

Demensfaglig interessant

– Tap av tidligere ferdigheter og kunnskaper, med gradvis forverring, bidrar til en krevende hverdag for personer med demens og deres pårørende, sier førsteamanuensis Bente Nordtug, Nord universitet.  Å bli pårørende til en person med demens innebærer å ta mer og mer ansvar for å gi omsorg til den syke, og å ta over oppgavene den syke tidligere ha gjort i hjemmet.

– Maurtuva Vekstgårds arbeidsmetode er en individrettet og målrettet inkludering av nærnettverket og delvis frivillige som ressurs i den tidlige fasen av sykdomsløpet, hvor forskning viser at noen opplever tilbaketrekking fra familie og venner, sier Nordtug. Dette gjør arbeidsmetoden meget interessant fra et demensfaglig ståsted.

Interkommunalt og på lag med helsevesenet

Maurtuva Gårdspensjonat samarbeider med Sykehuset Levanger og kommunene Snåsa, Inderøy, Verdal, Levanger og Stjørdal når det gjelder rekruttering av brukere. Andre samarbeidspartnere er Nasjonalforeningen for folkehelsen og Inderøy sanitet.

Prosjektet er delfinansiert av Regionale forskningsfond Midt-Norge. Faglig er prosjektet et samarbeid mellom Trøndelag Forskning og Utvikling og Nord universitet.

Les også…

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.