Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

God vekst i skogbruksbedriftene i Trøndelag

Roald Sand
KLYNGEVERDI: Forsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling, har analysert verdiksapingen i Arena Skog.
Produksjonsbedriftene i Arena Skog har hatt en omsetningsøkning på 19 prosent i prosjektperioden. Nå søker klyngen om å få fortsette, under navnet WoodWorks! Cluster.

 

De industrielle kjernebedriftene i Arena Skog omsatte for litt over 5 milliarder kroner i 2018. Veksten i omsetningen siden 2015 har vært 19 prosent. Tilsvarende er verdiskaping på om lag 1 milliard kroner, etter vekst på 9 prosent de siste tre årene.

– Omsetningen er spesielt stor innen treforedling og trelast, sier forsker Roald Sand, Trøndelag Forsking og Utvikling, som har gjennomført analysene.

Verdiskaping er definert som verdiøkning for råstoff og innkjøpte varer og tjenester i produksjonene, altså omsetning (samlet verdi av produksjonene) minus varekjøp og andre driftskostnader.

Norske Skog

Norske skog er en dominerende aktør i trøndersk skognæring med omsetning på over 2 milliarder kroner. Selskapet har som kjent hatt store variasjoner i årlig verdiskaping, og «forstyrrer» analysene.

– Når vi trekker ut aktiviteten i Norske Skog, finner vi en jevn og positiv utvikling i omsetning, verdiskaping og antallet ansatte i produksjonsbedriftene i Arena Skog, sier Sand. For disse bedriftene er det fra 2015 til 2018 14 prosent økning i omsetning, 3 prosent økning i faste ansatte og 29 prosent økning i verdiskapingen.

Produksjonsverdiene i skognæringa Trøndelag lå på over 9 milliarder kroner i 2018.

Fra Arena skog til WoodWorks! Cluster

Analysen er gjennomført på oppdrag fra Arena Skog.

Arena Skog er en skog- og trebasert næringsklynge som fasiliterer verdiskjeden skog, industri og bygg med utgangspunkt i Trøndelag. Klyngen har hatt utviklingsmidler fra det nasjonale Klyngeprogrammet i tre år (2017–2019), som drives av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.

Klyngen Arena Skog har 47 deltagere, hvorav 17 bedrifter med produksjon innen skogbaserte verdikjeder. Det er disse 17 som er med i denne analysen.

Analysen er en del av Arena Skogs rapportering til Innovasjon Norge og grunnlaget for en søknad om videre satsing (Arena Pro). Klyngen har samtidig endret navn til WoodWorks! Cluster.

Analysen er basert på offisielle regnskap registrert i Brønnøysundregistret, data fra en e-postbasert undersøkelse til kontaktpersonene i deltagerbedriftene og tidligere etablert kunnskap.