Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Gode erfaringer med ny gartner- og landbruksutdanning

Bilde Haugset
EVALUATOR: Anne Sigrid Haugset har vært med og vurdert lærlingeordningen for agronomer og gartnere.
Forsøket med lærlingeordning for agronomer og gartnere treffer på kravene elevene møter etter avlagt fagbrev. Næringen er positiv.

 

Den foreløpig evalueringen av 2 + 2 modellen, to år i skole og to år som lærling for agronomer og gartnere, viser at de får en næringsrelevant utdanning, rekrutteringen er stabil og gjennomføringen er god. Evalueringen er et samarbeid mellom Østlandsforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling.

Bedre kvalitet

Kvalitet i agronom- og gartnerutdanningen betyr i denne sammenhengen at lærlingene har en kunnskap og kompetanse som er tilpasset næringenes behov. Informantene i alle fylkene er tydelige på at relevansen av utdanningen for landbruket og gartnernæringa er god. Utdanningen treffer bedre kravene majoriteten av elevene møter etter at de tar fagbrev som 19-20-åringer.  De er mer vant til praktisk og fysisk arbeid – både å stå i arbeidet over tid og det «handlaget» og den praktiske erfaringen som trengs.

Forsøksordningen har først og fremst påvirket lærlingene gjennom at de har en mye mer omfattende praktisk kompetanse enn elever i Vg 3 landbruk eller gartnernæring. Ikke bare er praksisen mer omfattende i tid, den er også kvalitetsmessig bedre.

Næringene er svært positive til å få fagarbeidere som arbeidskraft, og viser vilje til å bidra gjennom å ta inn lærlinger.

Rekruttering

Antall elever på Vg 2 landbruk og gartnernæring i de fire fylkene har ligget stabilt på til sammen 63 til 65 elever de siste tre skoleårene, men det har vært variasjoner i antall elever fra skole til skole fra år til år. Det er for tidlig å trekke konklusjoner om hvorvidt forsøksordningen har gitt en økt rekruttering til landbruks- og gartnerutdanningen.

Gjennomføring

Av 22 lærlinger som startet i det første lærlingekullet i 2015 har 15 avlagt fagprøve og 1 person har fullført kompetanseprøve, noe som er en gjennomføringsprosent på 68. Dette indikerer at skoler, lærlinger, lærebedrifter og opplæringskontor har jobbet godt. Foreløpig er det få som har avsluttet sin læretid i forsøksordningen. Utviklingen i resten av forsøksperioden fram til 2020 må følges nøye.

Femårig forsøksordning

Forsøket med lærlingeordning (2+2) innen landbruk og gartnernæring som ble igangsatt i 2014. Målene var økt kvalitet, gjennomføring og rekruttering. Fylkene Finnmark, Nordland, Buskerud og Vestfold deltar i forsøket som inkluderer seks videregående skoler og seks opplæringskontor.

I 2017 avla de første 15 lærlingene sine fagprøver, og de fleste av dem er nå ute i jobb. Opplæringskontorene har lyktes med å rekruttere om lag 80 lærebedrifter innen landbruk og gartnernæring til de omlag 60 lærlingene.

Kunnskapsdepartementet har etter søknad fra Vestfold fylkeskommune sagt nei til å forlenge forsøksperioden. Det er et mønster i alle fylkene at departementets avslag på søknaden skaper bekymring.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.