Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Gode helse-sirkler for nye nordmenn

ekman-lisa-sunt-seminar
SEMINAR: Lisa Ekmann (til venstre) fra TFoU og Eva Robertson fra Nord universitet bidro begge til seminaret Gode sirkler, der personer med innvandrerbakgrunn sin helse og inkludering sto i fokus.
Det er tett sammenheng mellom egen helse, deltakelse og inkludering i samfunnslivet – også for personer med innvandrerbakgrunn. Likevel vet man lite om folkehelsa og inkluderingen deres, blant annet fordi de har lavt oppmøte på HUNT-undersøkelsene.
– Vi planlegger et prosjekt som skal supplere HUNT 4 i 2017-2018, og styrke kunnskapen om mennesker med innvandrerbakgrunn og deres situasjon, sier Lisa Ekmann i Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

Cirka 40 personer deltok på seminaret Gode sirkler, som ble holdt ved Nord universitet tirsdag denne uka. Her fikk de høre kunnskapsrike innledere forelese om hvem innvandrerne i Norge er, om kommunenes integreringsarbeid, om utfordringer med helse og isolasjon og hvilke spesielle utfordringer en møter når en skal forske på mennesker med innvandrerbakgrunn.

– Seminaret er en del av prosjektet Samfunnsundersøkelsen i Nord-Trøndelag (SUNT), der TFoU, Nord universitet, fem kommuner, Trøndelags Europakontor, fylkeskommunen og HUNT forskningssenter jobber sammen for å bedre kunnskapen om helse og samfunnsdeltakelse til mennesker med innvandrerbakgrunn, sier Ekmann.

Skal supplere og utfylle HUNT

SUNT skal være et supplement til Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, runde 4 (HUNT 4), som starter neste høst. I de tidligere rundene har få personer med innvandrerbakgrunn møtt opp til undersøkelsen, slik at man har fått en dårligere beskrivelse av helsa til denne gruppa.

Et av målene for SUNT er å rekruttere flere til å la seg undersøke i HUNT 4. Men prosjektet har også andre ambisjoner:

– Vi ønsker i tillegg å se nærmere på sammenhengen mellom egen helse og deltakelse i samfunnet. Dette er et komplisert forhold som vi vet for lite om. I denne delen av prosjektet har vi tenkt å foreta andre typer undersøkelser der vi går tettere på enkelte grupper ved hjelp av mer kvalitative forskningsmetoder, sier Lisa Ekmann.

Hadde mange gode ideer

Siste del av seminardagen tirsdag ble brukt til gruppearbeid og idemyldring om hva og hvem denne undersøkelsen bør fokusere på. En tydelig avgrensning er nødvendig, fordi denne typen kvalitativ undersøkelse er ressurskrevende. Forslagene fra seminardeltakerne var mange:

– Forslag som gikk igjen var at en ønsket å se på situasjonen til utsatte grupper av kvinner, og på enslige mindreårige flyktninger. Det var også mange som var opptatt av hvordan man kan bygge tillit slik at man får rekruttert deltakere til undersøkelsen på en god og etisk forsvarlig måte, sier Lisa Ekmann.

Utvikler forskningsprosjektet

Ekmann og kollegene hennes i prosjektet jobber nå med å planlegge samfunnsundersøkelsen, samt med å få den finansiert. Oppstart vil sannsynligvis ikke bli før i 2018 eller på tampen av 2017, etter at HUNT 4 er i gang. Neste uke kommer besøk fra Finland, der en alt har gjennomført et liknende opplegg.

– Innspill fra Finland, fra samarbeidspartnerne og ikke minst fra Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag er svært viktige for oss i denne prosjektutviklingsfasen, understreker Lisa Ekmann.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter