Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Dommere har god anseelse

Norges-lover-a22Dommerstillingene har godt omdømme, med likevel er det relativ få søkere til jobbene.
– Opplevelsen av å gjøre noe meningsfullt er hovedargumentet for dommerstillingenes anseelse, sier forsker Arne Moe, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). Geografisk mobilitet og relativt «dårlig lønn» antas å være årsaken til at forholdsvis få søker dommerstillinger.

 

Å arbeide som dommer har god anseelse blant jurister. Men mange jurister tjener godt og har interessante stillinger i utgangspunktet, derfor er det relativ få som søker dommerstillingene.

– For å være kvalifisert til dommerstillinger må man ha erfaring fra påtalemyndighet, domstol eller advokatpraksis, sier forsker Arne Moe, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). Og har du først en jobb du trives i, skal det mye til for å skifte stilling.

Dommerstillingene er mest attraktive for de som har tidligere domstolpraksis.

Mening viktig

Meningsfullt innhold og faglig utvikling er de to viktigste trivselsfaktorene for jurister. Men også selvstendighet, fleksibilitet og sosialt miljø kommer høgt opp på listen. Jo flinkere kandidaten er, jo viktigere synes det med meningsfullt innhold å være.

– Lønn ser ut til å ha liten betydning, sier Moe. Med dette må forstås slik at for jurister har de fleste typer stillinger et akseptabelt lønnsnivå. Dermed framstår ikke lønn som et viktig argument i forhold til andre egenskaper.

Arne Moe
Arne Moe, TFoU, har vært prosjektleder for undersøkelsen av juristenes oppfatning av dommerstillingene.
Tiltrekkes av de beste

Omtrent halvparten av de juristene som er spurt sier det kunne vært aktuelt å skifte til en dommerstilling. Interessen er størst blant de som jobber ved domstolene og de som har toppkarakterer.

– Alle disse positive sidene ved dommerstillingene gjør det til et paradoks at det ofte er færre søkere til dommerstillinger enn andre relevante stillinger for jurister, sier Moe. Vi antar at ulemper i form av krav til geografisk mobilitet og et middels lønnsnivå (sammenlignet med enkelte andre relevante stillinger) ikke oppveier fordelene med meningsfylt jobbinnhold og faglig utvikling.

Spurte 2 000 personer

Resultatene er basert på en spørreundersøkelse gjennomført av Trøndelag Forskning og Utvikling for Domstoladministrasjonen. 2 000 personer deltok i undersøkelsen.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter