Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Graver gull i egen organisasjon

Ledergruppen Frol barneskole 1. rekke fv.: Tone Furunes Adde, Liv Iren Grandemo (Nord universitet), Roald Lysø, TFoU 2. rekke fv.; Unnie STrømme Stamnes, Heidie Nilsen, Geir Olde Nilsen 3. rekke fv.: Geir Mediås, Torkjel Øyen
GULLGRAVERNE: (1. rekke fv.) Tone Furunes Adde, Frol barneskole; Liv Iren Grandemo, Nord universitet; Roald Lysø, TFoU. (2. rekke fv.) Unni Strømme Stamnes, Frol barneskole; Heidi Nilsen, Frol barneskole; Geir Ole Nilsen, Frol barneskole. (3. rekke fv.) Geir Mediås, Frol barneskole og Torkjel Øyen, Frol barneskole.
Frol barneskole har gjennomført et utviklingsarbeid for å etablere felles kultur og kjøreregler når det gjelder ledelse. Arbeidet har hatt faglig medvirkning fra Nord universitet og Trøndelag Forskning og Utvikling.
– Det er nyttig å bli sett i kortene av folk utenfra, og som kan utfordre oss på hvordan vi gjør ting, sier rektor Geir Mediås, Frol barneskole.

 

Gjennom en flerårig prosess er skolene Mule, Okkenhaug og Frol slått sammen til én barneskole med virkning fra skoleåret 2015/2016. I forbindelse med oppstarten av nye Frol barneskole har det vært arbeidet med en felles verdiplattform.  I denne sammenhengen står FROL for Fellesskap, Respekt, Omsorg og Læring.

– I løpet av det første driftsåret har vi i ledelsen arbeidet med å bli bevisst hvilke ressurser vi har internt og få laget til å fungere godt i felleskap, sier rektor Geir Mediås. Vi har hatt som arbeidstittel «Å grave gull i egen organisasjon».

I dette arbeidet har Trøndelag Forskning og Utvikling og Nord universitet bistått med faglig inspirasjon og prosessledelse.

Kritisk og konstruktiv

– Vi har hovedsakelig fungert som kritiske, med forhåpentligvis konstruktive, medspillere, sier seniorrådgiver Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling.  I tillegg til faglig input, har dialog vært viktig for å utfordre deltagerne med å lete etter felles verdier og mulige løsninger på praktiske utfordringer.

Deltagerne i arbeidet har vært ledergruppen, som sammen har arbeidet fram et sett med felles kjøreregler for hvordan de skal fungere som et profesjonelt team som tar kollektivt ansvar for å samarbeide med de ansatte om elevenes læring. Parallelt med dette har arbeidet blitt brukt som en utviklingsprosess for å bygge laget, både når det gjelder samarbeid og det å tenke som kollegium.

– Vi skal ha en konkret beskrivelse av de praktiske grepene til oppstarten av skoleåret 2016/2017, sier Mediås.

Bedre rolleforståelse

– Nord universitet og Trøndelag Forskning og Utvikling ar bistått oss i ledelsen med dette arbeidet, ser Mediås.  Gjennom dette samarbeidet har vi blitt mer bevisste på våre roller, vi har blitt tryggere på de oppgaver vi skal utføre og vi er blitt «sett i kortene» av eksterne ressurspersoner.

– At prosessen har pågått over et helt år har vært viktig for å skape tillit og trygghet, sier Lysø. Med tillit blir det lettere å ta opp kontroversielle og vanskelige saker og man kan være mer direkte i måtene å løse slike oppgaver på.

Faglige tema

Selve lederutviklingen har vært organisert i seks samlinger hvor temaene har vært: å bygge lagånd, delingskultur, ledelse av gruppe/kobling til praksisfeltet, samtaler med lederne enkeltvis samt oppsummeringssamtaler og konflikthåndtering.