Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Håndverksseminar på Sør-Gjæslingan

Interregprosjekt gjør det mer levelig å være tradisjonshåndverker, i et samfunn som har økt oppmerksomhet på bærekraftige løsninger og det å ta vare på tradisjonene.

 

I midten av august arrangerte prosjektet Traditionellt hantverk och hållbart byggande i Nordens Gröna Bälte arbeidsseminar i bygging av sperreverk og legging av dråpeskifer. Dette var tredje håndverkssamlingen i regi av Interreg prosjekter om tradisjonshåndverk de siste årene.

Einar Strand og Anders Gimse, fra Trøndelag fylkeskommune, var ansvarlig for fagtemaene.

Det var et tjuetalls deltagere og jamt fordelt mellom norsk og svensk opphav.

Delingstenking

– Det er viktig at deltagerne har ulik bakgrunn både når det gjelder land og arbeidsområder. Dette gir opphavet til mange gode diskusjoner og kunnskapsdeling når det gjelder arbeidsteknikker, sier prosjektleder Torgunn Solli, Trøndelag Forskning og Utvikling. Vi ser at mange håndverksteknikker har til dels veldig lokal forankring, så ulikhetene gir mye utvikling av erfaringer, kunnskapsdeling og nettverksbygging.

– Vi ser også at det å blande museumshåndverkere og næringsorienterte håndverkere har stor verdi, sier Solli. Det har vært lange dager, men med ivrige deltagere, blir det ikke noe skille mellom mingling, kulturutveksling og kompetanseutvikling.

Nettverk

Det store sluttproduktet blir nettverk, og framtidige «kolleger».

– Det er et lite miljø med tradisjonshåndverkere, som er relativt anonymt og lite kjent for både markedet og hverandre. Derfor blir nettverket verdifullt både markeds- og kompetansemessig, sier Solli.

Stort behov og økt interesse

Det er et stort behov for restaurering og bevaring av kulturminner. Det offentlige er en stor kunde og en viktig premissgiver for om det er betalingsevne og et «marked» for tradisjonshåndverk.

– Men vi ser en økende interesse for bruke penger på å ta vare på tradisjonene, sier Solli. Økt oppmerksomhet rundt bærekraft gjør at flere tenker mer i retning av å ta vare på det man har.  Med godt håndverk og riktige materialer blir arbeidet mer varig.