Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Har du en funksjonell bolig?

funkjsonsattest-boligSteinkjer kommune har invitert en del innbyggere til å kartlegge hvor hensiktsmessig boligen deres er ved ulike funksjonsnivå og livsfaser.
– En nasjonal undersøkelse viser at tilgjengeligheten på boligmassen er varierende, sier prosjektleder Janne Dahl, bolig- og tildelingkontoret Steinkjer kommune. Vi ønsker å danne oss et bilde av situasjonen i Steinkjer.

 

De fleste boliger vi skal bo og motta helse- og sosialtjenester i de neste tiårene er allerede bygd. Derfor er boligens egnethet i ulike livssituasjoner viktig. En egnet, eller funksjonell, bolig vil gi større mulighet for å mestre daglige aktiviteter i ulike livsfaser og med ulike brukerforutsetninger.

Funksjonelle boliger er i tråd med intensjonene om satsing på forebyggende helsearbeid i samhandlingsreformen.

Forebygging og tjenestebehov

– I praksis dreier dette seg mye om tilgjengelighet som påvirkes mye av planløsninger, trapper, dørbredder og plass til å bevege seg ved eventuelle hjelpemiddelbruk, sier prosjektleder Janne Dahl, Steinkjer kommune.

Kunnskap om dette er viktig for å kunne stimulere til forebyggende tiltak, med også få indikasjoner på framtidas tjenestebehov for kommunen

Egnevurdert funksjonalitet

Husbanken, med flere, har utviklet et skjema hvor alle kan teste sin egen bolig for å få kunnskap om hvor egnet det for eksempel er til å bli gammel i. Janne Dahl og Eli Ringseth, Steinkjer kommune, har i samarbeid med Husbanken laget en forenklet utgave av dette skjemat som er brukt i dette prosjektet.

– Vi har delt ut dette skjemaet og invitert folk til å fylle ut det og dele det med oss i kommunene, sier Dahl. Vi har fått inn nesten 400 skjema som vi nå sitter og analyserer.  Vi har ikke detaljerte oversikter ennå, men tilgjengeligheten til bad og toalett er nok et kritisk punkt.

Skjemaene er delt ut i boligfelt hvor bebyggelsen var bygd i perioden 1950 til 1980. Erfaring fra Nav hjelpemiddelsentralen viser at dette er bolig som har planløsninger som byr på utfordringer blant annet ved at bad og soverom gjerne er i andre etasje. Steinkjer har neste 4.000 boliger perioden 1946 til 1980, hvorav 3.200 er eneboliger, 400 er tomannsboliger og 400 er rekkehus.

I lag med Husbanken

Prosjekt Funksjonstilpasninger av boliger i Steinkjer kommune gjennomføres av Janne Dahl og Eli Ringseth, Steinkjer kommune. Trøndelag Forskning og Utvikling har bistått med tekniske datanalyser og -sammenstillinger. Undersøkelsen er finansiert av Husbanken.

Les mer om Husbankens engasjement og virkemidler i tilpasning av boliger: