Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Har mangedoblet forskningen

dekan Hanne Solheim Hansen, Nord universitet direktør Øyvind Skogvold
VIKTIG: Nord-Trøndelag fylkeskommunes egenandelsfond har forløst mye forskning, sier tidligere HINT-prorektor, nå dekan, Hanne Solheim Hansen, Nord universitet og direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Nord-Trøndelag fylkeskommunes finansieringsbistand til egenandeler har utløst 13 millioner kroner til forskning.
– Egenandelsfondet har vært svært viktig for å realisere flere forskningsprosjekter hos TFoU og HiNT de siste tre årene, sier tidligere HiNT-prorektor Hanne Solheim Hansen og direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU).

 

Nord-Trøndelag fylkeskommunes egenandelsfond er penger som skal utløse forskningsmidler gjennom samfinansiering med nasjonale og internasjonale programmer.

Fondet har i perioden 2013 til 2015 forløst forskning for 13 millioner kroner ved Trøndelag Forsking og Utvikling (TFoU) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) (Nord universitet, Nord-Trøndelag).

Resultatene så langt er ei bok, 14 artikler med dokumentert kunnskap og 100 faglige presentasjoner. I tillegg har en rekke bedrifter vært involvert i prosjekter og lært noe i forhold til forretningsdrift.

Pengene er mangedoblet

– Slik programforskning finansieres i Norge, er det nesten bestandig en betingelse at man bidrar med egenandeler, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling. Tilgangen på fri kapital er derfor meget viktig for å komme i betrakting ved de mange programutlysningene som gjøres.

Oversiktene viser at de 2,5 millioner kronene som er investert i egenandelsfondet har gitt fem ganger innsatsen i direkte støtte fra andre finansieringskilder, og bidratt med forskningsaktivitet for neste 50 millioner kroner når man tar med samarbeidspartnernes innsats i prosjektene.

Ti prosjekter

Ti prosjekter har fått støtte fra egenandelsfondet, og to har fått garantier (som ikke er benyttet). Fire av disse prosjektene er pr. 1. januar 2016 avsluttet. Fem av prosjektene har hatt prosjektleder fra Trøndelag forskning og Utvikling fem har hatt prosjektleder fra HiNT.

Hovedfinansieringskilder – oppdragsgivere – til prosjektene har vært Interreg, Norges forskningsråd, Regionalt forskningsråd, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Prosjektene er: