Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Har skapt utviklingskraft

UTVIKLINGSKRAFT: - Å bidra til engasjement og utvikling av nye produkter var det primære målet med Arena Smart Grid Services, sier prosjektleder Ivar Blikø, TFoU.
UTVIKLINGSKRAFT: – Å bidra til engasjement og utvikling av nye produkter var det primære målet med Arena Smart Grid Services, sier prosjektleder Ivar Blikø, TFoU.
Prosjektet Arena Smart Grid Services har fungert som et nav i utvikling av smart grid-næringen i Trøndelag. Resultatene betegnes som gode i forhold til en kommende næring med stor optimisme.
– Vi har lyktes godt på de områdene vi har prioritert, sier prosjektleder Ivar Blikø, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). Fokuset har vært å styrke bedriftenes evnet til å responder på framtidige utviklingsmuligheter.

 

Oxford Research AS har evaluert prosjektet Arena Smart Grid Services som pågikk i perioden 2011 til 2014 under ledelse av seniorrådgiver Ivar Blikø, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU).

Hovedkonklusjonen er god måloppnåelsen, og at prosjektet har

  • bidratt til å utvikle smart grid-næringen gjennom 60 utviklingsprosjekt
  • vært nyttig for bedriftene gjennom hjelp til å strukturere og finansiere utviklingsprosjekter
  • etablert et tillitsfundament blant de deltagende bedriftene
  • hatt en vid og til dels uklar strategiske innretning
  • fokusert lite på klyngebyggende aktiviteter
  • hatt stort spenn i involvering fra de deltagende bedriftene
  • ikke klart å skape en omfattende klyngedynamikk

For de bedriften som har engasjert seg aktivt i prosjektet har det vært den viktigste ressursen for å kommersialisere produkter og løsninger som er utviklet på grunnlag av forskning.

Utviklingskompetanse og tillit

– Smart grid er en nye næring under etablering og det har preget arbeidet vårt, sier prosjektleder Ivar Blikø, Trøndelag Forskning og Utvikling. Smart grid er en kommende næring som adresserer en samfunnsutfordring som vil åpenbare seg på relativt kort sikt. Markedet er umodnet og må til dels bygges av leverandørene av smart grid-tjenester.

– Å bidra til engasjement og utvikling av nye produkter var det primære målet, sier Blikø. Når vi har vært med å etablert et tillitsforhold i bransjen, er det både bonus og et eget viktig fundament for en framtidig næring i en spennende bransje.

Holdnings- og atferdsendringer til FoU

– At vi ikke har klart å skape en reell klyngedynamikk er ikke så overraskende i en såpass ny «verden», sier Blikø. Men vi har bidratt til at en holdnings- og atferdsendring når det gleder strategisk bruk av FoU, og det er jeg oppriktig stolt av.

Arena Smartgrid har utviklet en metodikk for tidligfase prosjektutvikling og evaluering av ideer.

– I en ny bransje som helt sikkert kommer til å utvikle tusenvis av nye produkter i dine nærmeste framtid er dette meget verdifull kompetanse, sier Blikø.

Moderate klyngeffekter

Som evalueringen viser har prosjektet lagt mindre vekt på tverrgående prosjekter. Med mange små bedrifter i et ukjent farvann har det vært få initiativ når det gjelder utviklingsprosjektet på egen kjøl fra bedriftenes side. Klyngeteoretisk har prosjektet har moderate klangeffekter.

Deltagerne i prosjektet mener arbeidet har vært så viktig og nyttig at samarbeidet videreføres som en forening.

Hva er Arena?

Arenaprogrammet er et nasjonalt program, eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd. Målet er å øke verdiskapingen i regionale næringsmiljøer gjennom å stimulere til økt innovasjon basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører.

I den globale konkurransen kan mange bedrifter bli sterkere om de står sammen. Nettverk er ofte løsningen. Innovasjon Norges nettverk kalles Arenaprosjekter.

Referanse

Flatnes, A. & T.B. Hansen (2015) Evaluering av Arena Smart Grid Services. Kristiansand: Oxford Research AS.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter