Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Har understøttet lederutviklingen i AKSET

Niels Arvid Sletterød og Roald Lysø
FØLGEFORSKET: Niels Arvid Sletterød og Roald Lysø har både dokumentert og fasilitert AKSETS ledelsesprosjekt et første året.
AKSET kultur- og skolesamfunn er et unikt prosjekt med enorme samarbeidsambisjoner. Det krever ny måter å lede på. Forskere fra Trøndelag Forskning og Utvikling har fasilitert arbeidet det første året.

 

AKSET er 13-skoleløp og tre kulturvirksomheter samlet under samme tak i Inderøy, med ambisjoner om å utvikle hverandre gjennom samskaping.

– Fokuset har vært felles ledelse og samarbeid, på ulike måter, sier prosjektleder Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det er både ambisiøs og krevede oppgaver som AKSET skal aksle.

Nettverksledelse

– Det første året har man hatt et eget samordningsorgan, som har arbeidet spesielt med overordnede forhold som strukturer, forventinger, mål og visjoner, sier Lysø. Vi forslår å videreføre den koordineringsmekanisme, men at man tar ned tempoet og flate ut ambisjonsnivået. Nettverksutvikling er viktigst.

Det fines ingen enkle løsninger i slike «fusjons» -prosjekter. Nettverksprosesser tar tid, og må ta tid. Men AKSET er på god vei.

– I neste fase bør man ha fokus på involvering og ansvarliggjøring av medarbeiderne. I tillegg er det et spenningsfelt mellom egen virksomhet og fellesskapet, både praktisk, fysisk og ledelsesmessing, sier Lysø. Det er en stor planleggingsoppgave å koordinere alle aktivitetene. Det tar tid å etablere lagånd.

Følgeforskning

Både nettverksledelsen og samskaping er særlig interessant i forskningsøyemed. Å skape et fellesskap med én felles kultur og identitet, og samtidig ivareta det særegne ved den enkeltes identitet er utfordrende. Det  krever både tålmodighet og utvikling av gjensidig respekt og tillit over tid. Følgeforskning – kunnskapsproduksjon sammen med de det forskers på – er en strategi for å kvalitetssikre en slik utviklingsprosess.

Mange roller

Forskerne har hatt løpende dialog med prosjektleder, gjort intervju med ledere i flere omganger, gjennomført to spørreundersøkelser, arrangert fagdag og deltatt på møter for å skaffe seg bakgrunn for innspill og dokumentasjon.

– Vi har både representert et eksternt blikk, bragt data og kunnskap inn i prosessene og ikke minst dokumentert både arbeidsprosess og resultater, sier Lysø.

Asket som prosjekt er et unikt nasjonalt pilotprosjekt. Derfor er det å dokumentere arbeidet viktig slik at slik at det kan ha overføringsverdi til andre kommuner og fylkeskommuner.

Upløyd mark

AKSET kultur- og skolesamfunn er et ambisiøst samarbeidsprosjekt for Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Målsetningen bak AKSET er å etablere et skole- og kultursenter med gjennomgripende samarbeid mellom pedagogiske og kulturelle institusjoner.

I AKSET er samlet 13-skoleløpet og tre kulturvirksomheter. Her skal skole og kultur samarbeide tett under ett og samme tak. AKSET inneholder Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy videregående skole, Inderøy bibliotek, Inderøy kulturskole og Inderøy kulturhus. Sammen skal enhetene i AKSET skape en felles kulturprofil og felles pedagogisk plattform. AKSET skal stimulere til læring og trivsel og bygge nettverk mellom lærere og elever.

En slik samlokalisering av grunn- og videregående skole med to forvaltningsnivåer, og med en elevmasse mellom 6-19 år har aldri vært gjort tidligere i Norge. AKSET framstår derfor som en nasjonal pilot, og erfaringene fra satsningen vil kunne vekke interesse både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Satsningen er et resultat av en årelang prosess fra de første ideer i 2013, til nytt bygg sto ferdig i 2016 og i 2017 ble institusjonene samlokalisert.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.