Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Hei! – det er komfyren som snakker

Framtidens hverdagsteknologi vil snakke med både mennesker, maskiner og annet utstyr gjennom Internett. Attpåtil vil teknologien skape kunnskap som kan stille medisinske diagnoser, trygge hverdagen og bedre livskvaliteten for mange.

 

Utstilling i råfhushallen things4web Gunnar Wist Ivar Blikø
TRYGGHET OG STORE MULIGHETER: Data fra trygghetssystemer gir spennende datamuligheter som kan brukes til mye mer enn å skape umiddelbar trygghet, sier seniorrådgiver Ivar Blikø, Trøndelag Forskning og Utvikling.

I nye boliger er det krav om komfyrvakt – en innretning som varsler og slår av komfyren når det er i ferd med å oppstå farlige situasjoner.
– Men når komfyrvakten i tillegg snakker med Internett åpner mulighetene seg, sier seniorrådgiver Ivar Blikø, Trøndelag Forskning og Utvikling. Tingnes Internett er et stikkord i den sammenheng. Og vi har ikke hørt om andre komfyrvakter som snakker med Internett på en slik måte som det som nå utvikles.

Tingenes Internett

Tingenes Internett er en av de store megatrendene i samfunnet. Når tingene vi omgir oss med snakker sammen på Internett, åpnes nye muligheter og utfordringer. Dette er noe av det som det arbeides med i prosjektet Aktiv Respons, i betydningen ny generasjoners trygghetssystemer.

Med avanserte sensorer for datainnsamling og intelligente algoritmer (som analyserer dataene), kan komfyrvakten «rope ut» når det er fare på ferde. Ved hjelp av Internett kan komfyrvakten snakke med annet utstyr som røykvarslere, bevegelsessensorer. På den måten kan brannvesen eller pårørende på sin mobiltelefon få et mye bedre bilde av en situasjon om alarmen går.

Endrer hverdagen

Ved å kombinere nettilkoblede leseenheter med digitale data (Big Data) og sanntidsanalyser, endres hverdagen vår. Den kunnskap som kommer ut av disse dataene har potensial til å endre, trygge og effektivisere hverdagen vår. Blant annet kan det brukes til å skape tryggere hjem og bedret livskvalitet for eldre og glemsomme.

Gir kunnskap

– Dataene fra komfyrvakta kan brukes til mye mer enn bare å varsle og å slå av komfyren i farlige situasjoner, sier Blikø. Ved å analysere data over tid kan man finne ut hvor ofte man glemmer, når det glemmes og lignende. På det grunnlaget kan man langt på vei stille enkelte medisinske diagnoser, eller tidlig få ut trender som kan indikere en endring i atferd hos brukeren.

Med andre analyser av dataene kan man også få kunnskap om og når det lages middag og derigjennom hindre matlaging om natta hvis det er ønskelig eller nødvendig, for å unngå farlige situasjoner.

– Mulighetene er nesten uendelige og det går an å trekke mye helserelatert kunnskap ut av de dataene som lages fra komfyrvakter og tilsvarende innretninger, sier Blikø.

Internettkomfyrvakt for alle

En ny generasjon komfyrvakter prøves ut i prosjektet Aktiv Respons, bygd på Tingenes Internett-logikk. Det er utviklet en prototype som testes ut i laboratoriet. Første serie med denne nye generasjon komfyrvakt skal testes ut i Steinkjer.

– Det viktige her er at alt dette er basert på kjent teknologi, slik at rimelig forbrukselektronikk kan brukes, sier Blikø. Det betyr at det er lett å overføre kunnskapen og teknikken til andre typer hjelpemidler og områder.

Som et eksempel på dette har CTM Lyng AS utviklet en mikrofon som lytter til eksisterende røykvarslere (kjøpt hvor som helst), som kan rapportere inn til komfyrvakt. Dette gjør at man også kan slå av stekeovnen ved røykutvikling.

Skreddersøm

– Målet er å utvikle tryggere hjem på mange områder gjennom å ta i bruk slik teknologi, sier Blikø. Og ikke minst er det et poeng å bli i stand til å skreddersy og tilpasse de ulike hjelpemidlene til de enkelte brukernes behov.

I prosjektet Aktiv Respons  samarbeider FourC AS, CTM Lyng AS, Nice Industridesign AS, Sikom AS og Trollhetta AS. Prosjektet er medfinansiert av det Regionale Forskningsfondet.

aktiv-respons-logoer

Se prosjektets nettside.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.