Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Hei! – det er komfyren som snakker

Framtidens hverdagsteknologi vil snakke med både mennesker, maskiner og annet utstyr gjennom Internett. Attpåtil vil teknologien skape kunnskap som kan stille medisinske diagnoser, trygge hverdagen og bedre livskvaliteten for mange.

 

Utstilling i råfhushallen things4web Gunnar Wist Ivar Blikø
TRYGGHET OG STORE MULIGHETER: Data fra trygghetssystemer gir spennende datamuligheter som kan brukes til mye mer enn å skape umiddelbar trygghet, sier seniorrådgiver Ivar Blikø, Trøndelag Forskning og Utvikling.

I nye boliger er det krav om komfyrvakt – en innretning som varsler og slår av komfyren når det er i ferd med å oppstå farlige situasjoner.
– Men når komfyrvakten i tillegg snakker med Internett åpner mulighetene seg, sier seniorrådgiver Ivar Blikø, Trøndelag Forskning og Utvikling. Tingnes Internett er et stikkord i den sammenheng. Og vi har ikke hørt om andre komfyrvakter som snakker med Internett på en slik måte som det som nå utvikles.

Tingenes Internett

Tingenes Internett er en av de store megatrendene i samfunnet. Når tingene vi omgir oss med snakker sammen på Internett, åpnes nye muligheter og utfordringer. Dette er noe av det som det arbeides med i prosjektet Aktiv Respons, i betydningen ny generasjoners trygghetssystemer.

Med avanserte sensorer for datainnsamling og intelligente algoritmer (som analyserer dataene), kan komfyrvakten «rope ut» når det er fare på ferde. Ved hjelp av Internett kan komfyrvakten snakke med annet utstyr som røykvarslere, bevegelsessensorer. På den måten kan brannvesen eller pårørende på sin mobiltelefon få et mye bedre bilde av en situasjon om alarmen går.

Endrer hverdagen

Ved å kombinere nettilkoblede leseenheter med digitale data (Big Data) og sanntidsanalyser, endres hverdagen vår. Den kunnskap som kommer ut av disse dataene har potensial til å endre, trygge og effektivisere hverdagen vår. Blant annet kan det brukes til å skape tryggere hjem og bedret livskvalitet for eldre og glemsomme.

Gir kunnskap

– Dataene fra komfyrvakta kan brukes til mye mer enn bare å varsle og å slå av komfyren i farlige situasjoner, sier Blikø. Ved å analysere data over tid kan man finne ut hvor ofte man glemmer, når det glemmes og lignende. På det grunnlaget kan man langt på vei stille enkelte medisinske diagnoser, eller tidlig få ut trender som kan indikere en endring i atferd hos brukeren.

Med andre analyser av dataene kan man også få kunnskap om og når det lages middag og derigjennom hindre matlaging om natta hvis det er ønskelig eller nødvendig, for å unngå farlige situasjoner.

– Mulighetene er nesten uendelige og det går an å trekke mye helserelatert kunnskap ut av de dataene som lages fra komfyrvakter og tilsvarende innretninger, sier Blikø.

Internettkomfyrvakt for alle

En ny generasjon komfyrvakter prøves ut i prosjektet Aktiv Respons, bygd på Tingenes Internett-logikk. Det er utviklet en prototype som testes ut i laboratoriet. Første serie med denne nye generasjon komfyrvakt skal testes ut i Steinkjer.

– Det viktige her er at alt dette er basert på kjent teknologi, slik at rimelig forbrukselektronikk kan brukes, sier Blikø. Det betyr at det er lett å overføre kunnskapen og teknikken til andre typer hjelpemidler og områder.

Som et eksempel på dette har CTM Lyng AS utviklet en mikrofon som lytter til eksisterende røykvarslere (kjøpt hvor som helst), som kan rapportere inn til komfyrvakt. Dette gjør at man også kan slå av stekeovnen ved røykutvikling.

Skreddersøm

– Målet er å utvikle tryggere hjem på mange områder gjennom å ta i bruk slik teknologi, sier Blikø. Og ikke minst er det et poeng å bli i stand til å skreddersy og tilpasse de ulike hjelpemidlene til de enkelte brukernes behov.

I prosjektet Aktiv Respons  samarbeider FourC AS, CTM Lyng AS, Nice Industridesign AS, Sikom AS og Trollhetta AS. Prosjektet er medfinansiert av det Regionale Forskningsfondet.

aktiv-respons-logoer

Se prosjektets nettside.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter