Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

HiST og TFoU i spennende helseprosjekt

nakrem-ljunggren-kleiven-1200x800
STYRKE: Kombinasjonen av HiSTs helsefagkompetanse og Trøndelag Forskning og Utviklings samfunnsviterkompetanse er en styrke i prosjektet. Fra venstre Sigrid Nakrem fra HiST, Birgitte Ljunggren og prosjektleder Hanne Hestvik kleiven, de to siste fra TFoU.
Bjugn, Eidsberg, Trondheim, Sarpsborg og Bærum kommuner prøver ut ny velferdsteknologi for trygg distribuering av medisiner hjemme hos folk som trenger det. Sigrid Nakrem fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) skal sammen med Birgitte Ljunggren, Marit Solbjør og Hanne Hestvik Kleiven fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) skal i løpet av vinteren og våren intervjue helsemedarbeidere i kommunene for å se hva den nye teknologien gjør med arbeidshverdagen deres.

 

– Kombinasjonen av helsefagkompetanse ved HiST og samfunnsvitenskapelige forskere fra TFoU kan gjøre oss i stand til å se sammenhenger og nyanser vi ikke ville fått tak i hver for oss, mener Hanne Hestvik Kleiven, som er prosjektleder for et av flere delprosjekter i forskningsprosjektet The Medical Home.

Endrer teknologi hverdag og arbeidsliv?

The Medical Home har som mål å finne ut hvordan ny teknologi også påvirker andre forhold enn akkurat hvordan tildelingen av medisiner skjer i praksis.

Hvordan påvirker for eksempel teknologien forholdet mellom de mange ulike profesjonene som arbeider innen helsevesenet? Og hvordan endrer teknologien relasjonen mellom brukeren og hjelperen?

– Vi gleder oss til å komme i gang med datainnsamling i kommunene, og er spent på hva vi finner. Velferdsteknologi som distribuerer medisin i hjemmet er kun på uttestingsstadiet ennå, alt er nytt og vi vet svært lite om effekter av teknologien, sier Hanne Hestvik Kleiven.

Får omsorgsbegrepet nytt innhold?

Et spørsmål forskerne stiller seg, er hva ny teknologi gjør med omsorgsbegrepet. Blir omsorg omdefinert fra det å være noe man mottar fra andre, til noe man selv har ansvar for støttet av teknologi?  Hva gjør i så fall dette med relasjonene mellom hjelper og bruker i brukerens eget hjem?

Forskerne er også opptatt av om ny teknologi overfører faglig ansvar mellom profesjoner i helsevesenet, og om noen føler at den nye situasjonen tapper deres profesjonsgruppe for ansvar og meningsfulle arbeidsoppgaver.

Muligheter med HiST på laget

– Vi går rett inn i det som er kjernefeltet til helsefagmiljøet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, og dette er et prosjekt vi ikke kunne gjennomført uten å ha dem med på laget. Samtidig trengs også det mer systemorienterte samfunnsviterblikket, og det er nettopp tverrfagligheten som gir dette prosjektet sin styrke, framholder prosjektlederen.

Sigrid Nakrem er førsteamanuensis ved avdeling for sykepleierutdanning ved HiST. Hun skal delta i intervjuer, analyser og formidling etter at datamaterialet fra de fem kommunene er ferdig samlet inn til sommeren. I tillegg til prosjektleder Kleiven er også Birgitte Ljunggren og Marit Solbjør ved Trøndelag Forskning og Utvikling med på prosjektet.

Forsker i fem kommuner

Kommunene Bjugn, Eidsberg, Trondheim, Sarpsborg og Bærum er valgt som eksempler fordi de er i gang med utprøving av ulike typer ny teknologi for utdeling av medisiner. Teknologien som er i bruk omfatter blant annet medisindispensere som kan minne brukeren om å ta medisinen, og som kan varsle pårørende med SMS dersom medisinen ikke blir tatt til rett tid.

– Vi skal intervjue helsefagarbeidere, farmasøyter, sykepleiere, fastleger, ergoterapeuter og de som organiserer og leder hjemmetjenestene i kommunene, for å få fram deres erfaringer og syn på hvordan teknologien påvirker arbeidet deres, sier Kleiven.

Les mer om Medical Home-prosjektet i magasinet Gemini.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter