Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Hjemmekontor og digital kommunikasjon fungerer bra

Nyborg
KORONAEFFEKTER: De utviklingsorienterte fellesoppgaven har blitt mest nedprioritert i koronatiden, sier Joar Nyborg,  konseptleder i InnoCamp.
Daglig drift har fungert stort sett OK i korona-tiden for bedriftene i InnoCamp. Samhandling på tvers av bedriften har i større grad stoppet opp på grunn av smittevernregimet.

 

I forbindelse med følgeforskningen av InnoCamp som samhandlingskonsept har det blitt gjennomført en spørreundersøkelse i anledning Covid19-pandemien og de påfølgende endringene i arbeidsbetingelsen for virksomhetene.

Fokuset i arbeidet har vært endringer i samhandlings- (internt og ekstern) og arbeidssituasjonen, med økt bruk av hjemmekontor og tilhørende kommunikasjonsløsninger. Undersøkelsen er gjennomført i perioden 28. mai til 7. juni 2020.

Hjemmekontor fungerer bra

– De fleste bedriftene i InnoCamp har håndtert de endrede arbeidsbetingelsene godt når det gjelder daglig drift og kundekontakt, sier prosjektleder Niels Arvid Sletterød, Trøndelag Forskning og Utvikling. Relativt få bedrifter har vært nødt til å permittere ansatte.

Et stort flertall av de som har svart på spørreundersøkelsen sier at hjemmekontor har fungert  godt. Størst variasjon i svarene  er det på spørsmålet om man blir mindre kreativitet av å arbeide hjemmefra. Her er meningene delte.

Digital kommunikasjon er effektivt

Gjennomgående har bruken av digital kommunikasjon økt. De fleste har hatt gode løsninger som har fungert bra.  «Alle» mener at digital kommunikasjon både er tidsbesparende og kostnadseffektiv.

At det har vært noen utfordringer ved å ha skoleansvar og barnepass samtidig med daglig arbeid er ekstraordinært og forståelig.

Fysiske møter

– Vi ser at det er de utviklingsorienterte fellesoppgaven har blitt mest nedprioritert, sier Joar Nyborg,  konseptleder i InnoCamp. Det har noe med smittevernstiltak ved fysiske arrangement og møter, og at alle planlagt fysisk møter er blitt avlyst. Det tar det nødvendigvis litt tid å få reetablert dette på andre plattformer.

I oppstartfasen av InnoCamp har mye av den interorganisatoriske samkvemmet vært fysisk møter og arrangement, for å ha en bli kjent-effekt.

Nye samhandlingsmekanismer?

– Det forventes at mer av kommunikasjonen framover blir digitalt, sier Nyborg. Det gir spennende utfordringer for InnoCamps sin samhandlingsideologi. En majoritet av respondentene mener at det kan være behov for justeringer av fellesskapsaktivitetene.

Noen av kommunikasjonsutfordringene mellom bedriftene ligger blant annet i at det er et stort mangfold av digitale verktøy som brukes.

I tillegg er det ulikt hvordan vi som enkeltpersoner bruker de offentlige sosiale mediene i arbeidssammenheng.

DistriktForsk

Prosjektet er finansiert av Distriktforsk, og Steinkjerbygg og Steinkjer kommune er oppdragsgiver. Arbeidet er utført av Niels Arvid Sletterød og Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling. Spørreundersøkelsen er gjennomført i perioden 28. mai til 7. juni 2020. Av de 218 personene som mottok spørreskjemaet har omtrent halvparten svart.