Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Hva er god inkludering?

Lisa Ekmann Forskningsdagene 2016
INKLUDERING: Lisa Ekmann er Trøndelag Forsking og Utviklings representant på inkluderingsseminaret under Forskningsdagene den 22. september 2016.
Under Forskningsdagene arrangeres En fot innafor, en erfaringsutveksling om å delta i ulike typer samfunnsfellesskap gjennom utdanning, arbeid, familie eller fritidsaktiviteter.
– Fokuset er spesielt på hvordan personer med minoritetsbakgrunn opplever ulike fellesskap og hvordan man kan bli inkludert i dem, sier Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling, som er en av medarrangørene.

 

Torsdag 22. september kl. 1630 på Dampsaga kulturhus i Steinkjer inviteres det til en flerkulturelle dialog om deltakelse og inkludering i lokalsamfunn.

Målet er å dele erfaringer og opplevelser ved det å delta i samfunnet. Innspillene vil bli tatt godt vare på. Arrangementet er en del av prosjektet Samfunnsundersøkelsen i Nord-Trøndelag (SUNT), om folkehelse og samfunnsdeltagelse blant minoritetsgrupper.

Åpent for alle

– Arrangementet er uformelt og deltakeraktivt, sier Ekmann. En matbit blir det også.

Som innlending vil tre tilflyttere: Agnieszka, Grabowsky, Macumbe Eninga og Mohammed Bagal fortelle om sine opplevelser. Etter det blir det strukturert dialog i smågrupper, før forskere oppsummerer møtet.

Stikkord for dialogen er hva er viktige felleskap, hva engasjerer, hva hindrer deltakelse, eksempler på gode møter og hva kjennetegner de gode møtene.

SUNT og HUNT

SUNT er et forprosjekt som skal supplere HUNT4 med et metodisk design for å innhente kunnskap om samfunnsdeltagelse blant minoritetsgruper. Kunnskap om innbyggernes helse og samfunnsdeltakelse er viktig i arbeidet med å styrke folkehelsa og å skape et mer inkluderende samfunn. Det er også et grunnlag for framtidig verdiskaping.

Samarbeid

En fot innafor er et samarbeid mellom Nord universitet, Distriktssenteret, Trøndelag Forskning og Utvikling, Steinkjer Næringsselskap og Steinkjer kommune.

Les mer om forskningsdagsarrangment i Nord-Trøndelag

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter