Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Hva har vi lært om regional innovasjon de siste årene?

Margrete Haugum
VRI-AVSLUTNING: Tross åtte år med forskning på regional utvikling er det mange gåter som fortsatt ikke er løst, sier Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Åtte år med regional innovasjonsarbeid i VRI ble avsluttet med en nasjonal oppsummeringskonferanse nylig.
– Som forskere strever vi litt med å finne de gode modellene for regional utvikling, sier forsker Margrete Haugum, som en oppsummering av inntrykkene fra konferansen. Det virker som vi ikke klarer å fange opp brukerperspektivet godt nok.

 

– Det var mye interessant refleksjon på forskeravslutningen av VRI-programmet – Innovation Research in Norway – Recent findings and future perspectives, sier Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling.

VRI – Virkemidler for innovasjon og forsking – har vært et en åtteårig satsing fra Norges forskningsråd. Trøndelag Forskning og Utvikling har vært involvert gjennom forskningsprosjektene Innovasjon og verdiskaping gjennom regional samhandling og Gender and innovation in Norway

Retorikk og realitet

Hovedforedragsholder Kevin Morgan var opptatt av det er forskjell på retorikken og realitetene. Han viste blant annet til at det har vært en vedtatt sannhet lenge at innovasjon skjer gjennom samskaping mellom utviklingsaktører på forskjellig vis. Men i realiteten ser man at den lineære modellen fortsatt brukes mye i praksis.

– Morgan hadde også interessante betraktinger om den såkalte Trippel Helix-tenkingen – om samhandling mellom myndigheten, kunnskapsmiljøene og næringslivet, sier Haugum. Han mente heliksen – spiralen – er feil metafor.  I praksis sitter de ulike deltagere hvert sitt hjørne av en trekanten, og trekker samhandlingen inn mot sin egen logikk.

Se og hør Kevin Morgans foredrag

Elite-perspektiv?

– Dette viser blant annet at ting tar tid, og kanskje må vi som kunnskapsaktører tenke annerledes, sier Haugum. Utfordringene blir ikke mindre av at framover forventes at sosial innovasjoner og frivilligheten skal bli en viktigere del av innovasjonsområdet.

– Det er indikasjoner på at det er i ferd med å utvikle seg et elite-perspektiv som ikke klarer å fange opp brukerperspektivet, sier Haugum.

Program og lysark fra foredragene finnes her …

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter