Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Hvordan brukes rammeplan for barnehagen?

Margrete Haugum
RAMMEPLAN: Margrete Haugum i Trøndelag forskning og Utvikling skal delta i undersøkelsen av hvordan dagens rammeplan for barnehagene oppfattes og brukes som styringsdokument.
Forskere fra Dronning Mauds Minne Høgskolen og Trøndelag Forskning og Utvikling skal utrede hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver benyttes som styringsdokument. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet, og prosjektet skal gå over ett år og har en total verdi på 1,5 millioner kroner.
– Et spennende oppdrag vi ser fram til å komme i gang med, sier Margrete Haugum i Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

Det er Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) som står for prosjektledelsen og som er tildelt prosjektet, med Trøndelag Forskning og Utvikling som underleverandør.

– Utdanningsdirektoratet ønsker å vite hvordan dagens rammeplan oppfattes, og hvordan den brukes som styringsdokument helt ut i den enkelte barnehagen, sier Margrete Haugum i Trøndelag Forskning og Utvikling.

En forskrift i aktiv bruk?

Rammeplanen for barnehagen er en forskrift som hører til Barnehageloven, og dagens utgave er fra 2006.Et utkast til ny rammeplan er ute på høring i disse dager og omfattes ikke av dette prosjektet, men kunnskapen fra prosjektet skal brukes aktivt i implementeringen av den nye rammeplanen i 2017.

– Rammeplanen har innhold som er sentralt både for fylkesmannen, kommunen som barnehagemyndighet og som barnehageeier, andre, ikke-kommunale barnehageeiere og barnehagestyrerne. I dette prosjektet vil vi se på hvert av disse leddene, sier Haugum.

Dokumenter, telefonintervjuer og dybdestudier

For å undersøke hvordan rammeplanen oppfattes og benyttes, skal forskerne under ledelse av Birgitte Ljunggren ved DMMH gjennomføre både dokumentstudier og telefonintervjuer med barnehageansvarlige hos fylkesmann og kommuner, med barnehageeiere og styrere.

I tillegg skal det gjøres dybdestudier i seks barnehager: Tre kommunale og tre med private eiere.

Hva oppfattes som viktig?

– I barnehagene er vi opptatt av hvilke mål og intensjoner i rammeplanen som oppleves som viktige, og hvordan barnehagene gjør disse målene til sine egne. Vi vil også spørre om de som jobber i barnehagen opplever konflikter mellom de ulike målene i rammeplanen, og hvilket handlingsrom de opplever at dokumentet gir dem, sier Haugum.

Prosjektgruppen er allerede i gang med litteratur- og dokumentstudier, og datainnsamlingen i barnehagesektoren vil bli gjort i perioden november 2016 til februar 2017. I tillegg til Margrete Haugum deltar Linn Renee Naper i prosjektet fra TFoU.