Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Hvordan få mer verdi ut av naturressursene i Namdalen?

ARBEIDSSEMINAR: Lene Glømmen, gårdbruker; Knut J. Dreier, Moelven Van Severen; Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utviling; Øyvind Skarstad, Fjellandbruket og Oddbjørn Riseth, Midtre Namdal samkommune; diskuterte Namdalens framtidige bioøkonomisatsing.
Et tjuetalls næringsrelaterte personer diskuterte nylig framtidas satsing på bioøkonomi i Namdalen.
Kjente ressurser – uante muligheter var inngangen til diskusjonen. Bransjeoverskridende tenking, kompetanse og mer industrilogikk er noen av de viktigste stikkordene å ta med seg videre i arbeidet, sier Bjørn Terje Grøttheim, Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

Det skjer mye ny tenking rundt bruk av naturressurser i Norge og verden for tiden. Det nye ligger i måten å tenke ressurser og ressursbruk på. De fleste erkjenner at dagens ressursbruk ikke er bærekraftig på lang sikt.

Et ledd i dette er framtidig bruk av naturressurser, såkalte biologiske ressurser.  Men dette er store og kompliserte spørsmål.

– Namdalen er rik på naturressurser sier, Bjørn Terje Grøttheim, Trøndelag Forskning og Utvikling, som er prosjektleder for arbeidet med å utvikle en strategi for bioøkonomi for Namdalen.  Det betyr at det er store muligheter for mer verdiskaping gjennom nye, bedre og smartere måter å utnytte naturressursene på.

Bransjeblanding

Nylig var et tjuetall personer fra næringslivet, næringsutviklere, byråkrater og forskere samlet til diskusjoner om en framtidig strategi for bioøkonomi i Namdalen.

– Mest nyttig var det å diskutere på tvers av de ulike bransjene og verdikjedene: landbruk, havbruk, skogbruk og annen naturbruk, sier seniorforsker Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det er lett å bli hengende fast i vanetenkingen, og å dele kunnskap på tvers av bransjer gir interessante utviklingsperspektiv.

– Men det er viktig å understreke at de tradisjonelle næringene er viktige, sier Haugum. Nettopp fordi Namdalen har gode bedrifter inn de ulike bransjene blir på-tvers-øvelsene veldig verdifulle.

Mer industritenking

Et interessant innspill som kom fram i diskusjonen var å bring inn mer industrikompetanse. Det er åpenbart et viktig argument som vi skal ta med videre i arbeidet.

– Deling av bransjekunnskap, nye ressurser og teknologiske muligheter er noen av hovedsporene som det ligger an til å tenke langs framover, sier Grøttheim. Men vi er i en tidlig fase så det er ikke lagt noe konkrete løp ennå.

Veien videre blir et lignende arbeidsseminar med næringslivet fra de ulike sektoren, både fra primærproduksjon, foredling og leverandørindustrien. I løpet av høsten vil også kommunene involveres både administrativt og politisk. Planlegging og offentlig forvaltning er vesentlige momenter i arbeidet med å skape ny vekst.

Partnerskap Namdalen

Partnerskap Namdalen – kommunene og kunnskapsmiljøene i regionen – ønsker å sette fokus på utvikling og vekst og forsøker å beskrive hvordan Namdalen kan/skal gripe dette an slik at næringslivet får og tar de nye mulighetene. Prosjektet – bioøkonomistrategi for Namdalen er en del av dette arbeidet.

Deltagere på arbeidsseminaret var: Hege Nordheim-Viken, Partnerskap Namdal; Halvor Mortensen, Val vgs.; Per Helge Haugdal, Norsk Landbruksrådgivning; Rune Hedegart, seniorrådgiver NTFK; Jørn Ekrem, seniorrådgiver NTFK; Aina Hildrum, Nord universitet; Bente Snildal, Visit Namdalen; Tor Erling Inderdal, Lierne Utvikling; Knut Sklett, Skogpådriverprosjektet; Ragnar Prestvik, Region Namdal; Margrethe Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling; Kirsten Værdal, Fylkesmannens landbruksavdeling; Erling Gartland, Skogselskapet; Sissel Thorsen, gårdbruker; Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling; Knut Johan Dreier, Moelven Van Severen; Tormod Bergum, Namsos Bondelag; Lene Glømmen, gårdbruker; Oddbjørn Riseth, Midtre Namdal samkommune – miljø og landbruk; Øyvind Skarstad, Fjellandbruket og Bjørn Terje Grøttheim, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Les mer …

Nordheim-Viken, Hildrum, Skogvold, Grøttheim (2017) Bioøkonomi – kjente ressurser, uante muligheter: ny industriell revolusjon. Namdalsavisa 8.6.2017.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter