Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Hvordan få til en mer tverrprofesjonell skole?

Sletterød og Ekmann
TVERRPROFESJONELL SKOLE: Niels Arvid Sletterød og Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling, er medforfatter på et kapittel i boka «SKOLEN VÅR!»
Grunnleggende ideologiske og verdimessig motsetning mellom skolen og støttesystemer som PPT og BUP kan utfordre samarbeidet. Løsningen er mer felles forståelse for målene, rollene og samhandlingen.

 

Når lærerne trenger støtte og avlastning, oppleves det ugreit å få råd og «pålegg» som øker utfordringene og medfører mer arbeid.

Lærerens arbeidshverdag øker i kompleksitet og lærerrolle utsettes for nye forventinger. Til dels er dette utfordring som går utover lærernes kjernekompetanse. Det er behov for støtte fra flere profesjoner i skole for å forebygge frafall, øke forutsetning for skole- og livsmestring.

Eksempler på slike støttemiljø er helsetjenesten, PPT (pedagogisk-psykologisk tjenester), BUP (barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped).

Når utsida skal inn

I kapitlet «Når utsida skal inn» i boka Skolen Vår! analyserer forskerne Lisa Ekmann og Niels Arvid Sletterød, Trøndelag Forskning og Utvikling; og Joakim Caspersen og Christian Wendelborg, NTNU samfunnsforskning, disse utfordringene med utgangspunkt i flere undersøkelser de har gjennomført.

– Det er avgjørende at den tverrprofesjonelle samhandling oppleves nyttig for deltagerne, og at det er faglig begrunnet, sier Lisa Ekmann og Niles Arvid Sletterød.

– Det eksterne støtteapparatet har en viktig rolle med sin kunnskap og kompetanse på områder som faller utenfor lærenes kjernekompetanse, som er den didaktiske relasjonen – læringsstimuleringen – mellom elev og lærer.

Møteplasser, relevans og tillit

Kritiske momenter for å få til bedre samhandling mellom om skole og eksternt støtteapparat

  • Den eksterne kompetanse må innrettes mot skolen og organiseres slik at det etableres møtepunkter. I mange sammenhenger er det et poeng at skole møter det eksterne støtteapparatet i fysisk forstand og at det er tillit mellom partene.
  • Støtten må være med å løse skoles «overload»-problem. Med andre ord at hjelpen må oppleves relevant og tilgjengelig, og støtteapparatet må ha legitimitet. En del av legitimiteten er også knyttet til at tilrådinger og veiledning må økonomisk realistisk opp mot skolenes finansieringsmuligheter.
  • Først når kompetanse, ressurser og formell organisering er på plass kan relasjoner skapes og felles forståelse for ideologi og verdier etableres. Dette innebærer ikke nødvendigvis enighet, men en forståelse av hvilke oppgaver de ulike aktørene har i systemet.
Referanse

Joakim Caspersen, Lisa Ekmann, Niels Arvid Sletterød og Christian Wendelborg (2019). Når utsida skal inn : samhandling mellom de interne og eksterne skolesystemene. I Caspersen, J. og Wendelborg C. (red.), Skolen vår!. Oslo: Gyldendal.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.