Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Hvorfor forskning?

skogvold-foredrag-1200x800
FORSKNING ER VIKTIG: Kunnskap er en viktig innovasjonsdriver, sa direktør Øyvind Skogvold, TFoU, på et næringstreff i Namdalen. (Foto: Ragnar Prestvik.)
– Forskning gir kunnskap og kunnskap er en viktig innovasjonsdriver, var direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling, sitt budskap til de kommunale næringslivsrådgiverne i Namdalen.

 

Kunnskap – at vi vet og forstår noe – er en viktig ressurs.  Kunnskapen har mange ansikter: personlig kunnskap, vitenskapelig kunnskap, ny kunnskap, eksisterende kunnskap.

– Uansett type kunnskap: kunnskapsbaserte beslutninger er bedre enn beslutninger uten kunnskap. Kunnskap gir innovasjon og verdiskaping både i næringslivet og offentlig sektor, sa direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling, da han innledet på et felles møte for kommunale næringsmedarbeidere i Namdalen betydningen av forskning.

Kunnskapssystematikk

– Det er viktig å arbeide systematisk med kompetanse- og kunnskapsbehovene, sa Skogvold. Det bør være basert på en grundig vurdering av egen situasjon.

For å sortere ut hva som er viktig kunnskap i en gitt situasjon må man vite hva man trenger av kompetanse.  Kunnskap og kompetanse er to sider av sammen sak.  Det kan virke som et paradoks: men det er ikke bestandig enkelt å vite hva man ikke vet.

Næringsnettverk

Et annet tema på møte var en eventuell etablering av et permanent nettverk for de som arbeider med næringsutvikling i Namdalen. Det ble framlagt informasjon som tyder på at næringsmedarbeiderne ser nytten av et slikt nettverk.

Skogvold mente at med de strukturendring som er på gang i regionene er det sannsynligvis en god anledning til å bygge opp en styrking av næringsarbeidet i Namdalen.

Region Namdal

Møtet var en del av Region Namdals Byregionprosjekt som blant annet ser på samhandling i regionene med fokus på næringsliv, kunnskap og kompetanse, arbeidsmarked og infrastruktur.

Region Namdal  er et politisk samarbeid mellom namdalskommunene på ordførernivå om viktige saker for Namdalen. Les mer om Region Namdal

Skogvold, Ø, (2017). Hvorfor og hvordan satse på FoU i det offentlige og næringslivet [lysark]. Rørvik: Fagdag, næringsnettverk Namdal 9.2.2017.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter