Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Hvorfor søker så få på dommerstillinger?

Faksimile fra Juristkontakt, nr 1/2016.
Faksimile fra Juristkontakt, nr 1/2016.
Hvorfor søker få erfarne jurister på stillinger som dommere eller domstolledere? Domstolsadministrasjonen har engasjert Trøndelag Forskning og utvikling for å søke svar på dette spørsmålet, gjennom en spørreundersøkelse til Juristforbundets medlemmer. Spesielt krevende er det å rekruttere til domstollederstillinger, der juristen både er leder for domstolen og dommer.

 

– Vi vil ha juristene selv i tale, for å finne ut hvilke vurderinger de gjør rundt det å søke eller ikke søke på stillinger i de alminnelige domstolene, sier forsker Arne Moe i TFoU.

Domstoladministrasjonen er den administrative overbygningen for de alminnelige domstolene i tingretten, lagmannsretten og Høyesterett, samt for jordskifteretten. De har blant annet ansvar for å rekruttere dommere og domstolledere til i alt 66 tingretter, seks lagmannsretter og Norges Høyesterett.

Ønsker seg flere søkere

I 2014 var det ifølge Juristforbundets egen publikasjon Juristkontakt, i gjennomsnitt 11,8 søkere per utlyste stilling som dommer. For hver utlyste stilling som domstolsleder var det 3,2 søkere. Domstollederen har oppgaver både som dommer og som leder av retten.

– Vi skulle gjerne hatt flere søkere til disse stillingene. De som blir ansatt som domstolsleder er alltid kvalifiserte, men konkurransen om stillingene er ikke tilfredsstillende, sier direktør Sven Marius Urke i Domstolsadministrasjonen til Juristkontakt.

Forsker Arne Moe og kollegene hans i TFoU skal bruke Juristforbundets medlemsregister som utgangspunkt for en digital spørreundersøkelse til jurister. Et sentralt spørsmål er hvilke egenskaper juristen ser for seg at jobb bør ha for at vedkommende skal trives med den.

Hva er attraktivt i dommerembetet?

Videre skal forskerne gjøre en analyse der de ser på dommerstillinger i de alminnelige domstolene i forhold til det Juristforbundets medlemmer legger vekt på. Arbeidet skal gjennomføres i løpet av februar og mars.

– Slik får vi et bilde av hvor skoen trykker for dommerstillingene: På hvilke områder framstår de som mer eller mindre attraktive enn andre juriststillinger. Intensjonen er at Domstolsadministrasjonen skal bruke denne innsikten i sitt videre arbeid med rekruttering til dommer- og domstollederstillinger, sier Arne Moe.

Bare for erfarne søkere

For å komme i betraktning som domstolleder eller dommer, må juristen som søker ha betydelig erfaring fra andre typer stillinger. Gjennomsnittsalderen i yrket der derfor høyere enn i mange andre deler av arbeidslivet, og ofte har dommerne brukt halve yrkeskarrieren sin utenfor domstolene. Av de 43 utnevnte dommerne i 2015, kom 24 fra arbeid som advokater fra privat eller offentlig virksomhet.

Les intervju med direktør for Domstolsadministrasjonen om undersøkelsen:

Juristkontakt nr. 1/2016.

 

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter